Programma Aan de slag met de Omgevingswet: “Integrale samenwerking als driver voor succesvolle uitrol van projecten”

| | |

Overal bereiden gemeenten, provincies, waterschappen en ministeries zich voor op de komst van de Omgevingswet. Hulp komt daarbij van het programma Aan de slag met…

Overal bereiden gemeenten, provincies, waterschappen en ministeries zich voor op de komst van de Omgevingswet. Hulp komt daarbij van het programma Aan de slag met de Omgevingswet, een samenwerkingsverband van VNG, IPO, UvW en het Rijk. Wij spraken met het programma Aan de slag met de Omgevingswet over wat op dit moment de belangrijke aandachtspunten zijn, hoe decentrale overheden zich zo goed mogelijk kunnen voorbereiden en hoe het nieuwe instrument Toepassingsscan Omgevingswet hierbij kan helpen.

Het programma Aan de slag met de Omgevingswet werkt vraaggericht. Samen met overheden wordt gekeken welke vorm van ondersteuning gewenst is om om 390 gemeenten, 12 provincies, 22 waterschappen, 8 departementen en verschillende uitvoeringsorganisaties te helpen bij de invoering van de Omgevingswet. Vervolgens ontwikkelt het programma in co-creatie allerlei producten waarmee bestuurders aan de slag kunnen. Het nieuwste instrument is de Toepassingsscan Omgevingswet (TSO) waar gemeenten in één dag weten wat de impact is van de Omgevingswet op projecten en de eigen organisatie. Daarnaast stimuleert en faciliteert het programma interbestuurlijk en integraal werken. Uiteindelijk is iedere organisatie zelf verantwoordelijk voor de daadwerkelijke implementatie van de wet. Klik hier voor een overzicht van pilots en projecten in Nederland.

Belangrijke aandachtspunten t.a.v. de Omgevingswet
De Omgevingswet is voor vele gemeenten niet zozeer een juridisch proces maar een veranderopgave en cultuuromslag. Een belangrijk aandachtspunt voor veel gemeenten is het intern meekrijgen van medewerkers in de lijnorganisatie bij deze veranderopgave en het vinden van goede trekkers daarbij op de afzonderlijke onderdelen. Daarbij vragen sommige gemeenten zich af of men wel ‘fit’ genoeg is om echt integraal samen te werken binnen de eigen organisatie maar ook met externe partners om succesvol projecten uit te voeren. Verschillende gemeenten oefenen daarom al met een omgevingsplan en/of leiden hun eigen personeel op om integraal samen te werken om zo goed in te spelen op de impact van de Omgevingswet op de interne organisatie en eigen projecten. Verdere aandachtspunten zijn ook digitale informatievoorziening en de juridische do’s en don’ts van de Omgevingswet.

Toepassingsscan Omgevingswet (TSO): In één dag de Omgevingswet leren toepassen op eigen cases
Leren werken met en volgens de Omgevingswet kan op verschillende manieren. Veel gemeenten onderzoeken op dit moment wat de juridische gevolgen zijn van de wet, maar ook wat de impact van de wet is op eigen projecten en de eigen organisatie (houding en gedrag van medewerkers). Op verzoek van gemeenten heeft het programma daarom i.s.m. PPS Netwerk Nederland de Toepassingsscan Omgevingswet (TSO) ontwikkeld. In één dag krijgen gemeenten een inhoudelijke analyse waarin de laatste theorie en kennis rondom de Omgevingswet wordt gekoppeld aan eigen project(en) en organisatie. De TSO is bedoeld voor o.a. gemeenten die inzicht willen krijgen in de verschillende fasen (initiatiefase tot omgevingsplan), hoe ze ervoor staan met oog op 2021 en waar de grootste aandachtsgebieden/verbeterpunten liggen. Klik hier voor meer informatie over de TSO.

Met dank aan Annemieke Schattenberg (Adviseur), Jos Dolstra (Projectleider Handvatten Omgevingsplan) en Anke Glasmeier (Coordinator communicatie) van het programma Aan de slag met de Omgevingswet.

PPS Netwerk Nederland, 14 februari 2018