Project Support

Strategie & Beleid 

Zonder realistische visie geen levensvatbare of betekenisvolle projecten. Hoe krijg ik inzicht op de onvoorspelbare toekomst? Je wilt kaders via beleid maar die moeten ondersteunend en niet te beperkend zijn. Wat is het aansprekende verhaal voor al mijn stakeholders: wat is de bedoeling? Hoe vertel ik het hen en hoe krijg ik ze mee?

Boardroom advies

Bestuur & Organisatie 

Hoe kom ik van opgave naar opdracht en toon ik daarbij bestuurlijke moed en leiderschap i.p.v. overmoed? Welk mandaat geef ik aan mijn eigen team en waar bestaat dat team idealiter uit? Hoe kan ik vertrouwen en controle elkaar laten versterken en via transparantie en heldere communicatie projectfalen voorkomen?

Organisatie advies

Projectmanagement

Hoe gaat mijn team keuzes maken uit externe partners (zoals opdrachtnemers). Hoe verkennen, verleiden en valideren we elkaar samen? Hoe zit het met risico’s, belangen en de gewenste relatie/samenwerkingsvorm (en contractmodel)? Hoe voorkomen we schijnzekerheden, dealen we adequaat met bijsturing, conflicten, overdrachten, domeinkennis, etc.

Projectmanagement advies