Bestuur en Organisatie 

Project-support voor Bestuur & Organisatie 

Veelal wordt de nadruk gelegd op de (externe) samenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers, maar wij begrijpen dat er meer lagen zijn in het samenspel van succesvolle projecten.

1. Interne Samenwerkingen: Binnen organisaties zien we vaak uitdagingen in het overbrengen van opdrachten van het bestuur naar interne teams. Onze ervaring leert dat inkopers, juristen, projectteams en financiële afdelingen ieder een eigen unieke rol spelen in het proces. Wij helpen bestuuders om deze interne samenwerkingen te optimaliseren, zodat alle betrokken partijen op één lijn zitten en vanuit de eigen rol effectief bijdraagt aan het gezamenlijke doel.

Thema’s die hierbij centraal staan:

– Niet in silo’s werken maar samenwerken en de rationale daarvoor op alle betrokken niveaus helder hebben
– Optimaal met alle stakeholders communiceren
– Heldere taal/communicatie hanteren met 1 waarheid/werkelijkheid als gevolg
– Teamspirit stimuleren: samen een project succesvol maken in plaats van alleen een eigen taak succesvol uitvoeren
– Dealen met projectonzekerheid en afstand nemen van schijnzekerheden
– Het creëren van een gewenste projectcultuur waarin rollen en taken van alle deelnemers volstrekt helder zijn
– Voorkomen van ‘project-taaiheid’ al dan niet mede als gevolg van doorgeslagen bureaucratie
– Focus op de gewenste houding en gedrag van alle betrokkenen
– Een onderlinge click maken in plaats van te hopen of vertrouwen op toeval


Wat kunt u van ons verwachten?

Strategische Visie en Doelen:
– Het ontwikkelen van een duidelijke strategische visie
– Formuleren van meetbare doelen en mijlpalen
– Het evalueren en aanpassen van de strategie in overeenstemming met de geformuleerde doelen/eisen

Leiderschap en Teamontwikkeling:
– Het cultiveren van effectief leiderschap op alle niveaus
– Bevorderen van teamontwikkeling en samenwerking
– Het creëren van de gewenste groeps- of projectcultuur

Governance en Compliance:
– Implementeren van robuuste governancestructuren
– Ontwikkelen van mechanismen voor interne controle en transparantie
– Eenduidige en heldere rapportage en definities

Verandermanagement:
– Stakeholders zoals personeel uitleggen welke veranderingen noodzakelijk zijn vanuit het perspectief van een (nieuwe?) visie
– Uitleggen wat dat voor allen concreet betekent. Buy-in bewerkstelligen
– Effectief omgaan met veranderingen binnen de organisatie
– Betrekken van medewerkers bij veranderingsprocessen
– Ontwikkelen van veerkrachtige systemen die zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden.

Met deze thema’s biedt het Instituut voor Samenwerking een raamwerk voor het succesvol leiden en organiseren van uw bestuur en organisatie, met een focus op samenwerkingsstrategie, leiderschap, governance en aanpassingsvermogen.

Neem contact op