Interventies

Zet onze samenwerkings-knowhow in voor de optimalisatie van uw projecten

Bouw, infra en ICT Projecten hebben uiteraard als doel een substantiële meerwaarde te leveren voor diverse stakeholders. Echter, vaak treden hierbij helaas ook faalkosten op. Onderzoek heeft uitgewezen dat juist ‘goed samenwerken’ de grootste bijdrage levert aan de reductie van faalkosten! Beter management van- en samenwerking rond deze projecten, is daarom essentieel om de beoogde toegevoegde waarde optimaal te kunnen realiseren.

De noodzaak hier (samenwerkings)slagen in te maken wordt alleen maar groter. Ga maar na: projecten worden met de dag complexer, dynamiek en belangen steeds groter en de schaarste aan mensen en middelen stijgt aldoor. Waar de opdrachtgever voorheen grotendeels de details van het ‘product’ bepaalde en de risico’s op zich nam, vereisen projecten van nu dat het team – vaak bestaande uit een publiek en een privaat deel – het project in andere onderlinge verhoudingen gaat realiseren. Die andere manier van (samen) werken voor gewenste projectgrip is echter voor vele partijen nog relatief ‘nieuwland’. Men praat dan weliswaar over partnerships e.d. maar bedoelt daarbij lang niet altijd hetzelfde (vaak veel ruis en semantiek) of vergeet de goede voornemens als het spannend wordt en je dus juist vormvast zou moeten zijn.

Bij het Instituut voor Samenwerking begrijpen we welke zogenaamde ‘zachte factoren’ (zoals houding, gedrag, cultuur) juist heel hard projectsucces bepalen en hoe je die binnen je project(team) stevig verankert. Een ‘goede cultuur’ of ‘een click hebben’ is voor geen kwestie van toeval maar een kwestie van actief en degelijk organiseren.

Hoe ondersteunen we u bij het beter managen van uw projecten c.q. reduceren van faalkosten?

– Het voorkomen van wantrouwen: Door vanaf het begin een sterke samenwerkingsbasis te leggen, vermijdt u wantrouwen tussen betrokken partijen. Wij geloven dat transparantie en open communicatie daarvoor de basis vormen en helpen partijen wat dat betreft helder en eerlijk te communiceren. Ook zorgen wij ervoor dat mensen gaan werken op basis van feiten en niet op basis van aannames, vermoedens of verwachtingen.

– Focus op de essentie/positieve teamspirit: Teams blijken vaak (onbedoeld) erg goed in het ingewikkeld maken van van alles. Dat geeft bij betrokkenen een soort zekerheid (“Een fout? Ja, maar het is complex dus…”) en stimuleert silogedrag (“Een fout? Daar ging ik niet over, onze afdeling heeft gedaan wat ze moest doen”). Wij doorbreken deze spiraal door met elkaar vast te leggen waar het in essentie bij een project om gaat (wat echt de bedoeling is/ definitie van succes is) en wat dat derhalve voor iedereen betekent qua rol, gedrag en verantwoordelijkheid.

Het faciliteren van kortere doorlooptijden, lagere faalkosten: Door heldere taal, heldere doelen en heldere rollen (zie hierboven) kunnen spectaculaire winsten in tijd en faalkosten worden gerealiseerd. Meestal komt het neer op iets langzamer starten (nodig voor een betere voorbereiding) om daar later in het project via veel effciëntere en meer doelgerichte uitvoering, gedoe, onnodige kosten en stress significant te reduceren.

Voorbeelden van thema’s bij onze begeleiding:
– Waken voor overfocus op inkoop en juridische zaken
– Teamleden kiezen op basis van geschiktheid i.p.v. beschikbaarheid
– Verbeteren en ontwikkelen van domeinkennis
– De goede uitvraag op tafel krijgen
– Zeker weten i.p.v. te werken op basis van aannames/vermoedens en schijnzekerheden
– Weten wat de opdrachtgever MOET verdienen
– Het verbeteren van het leren vermogen van teams/organisaties
– Positief conflicten hanteren/ professioneel ruzie maken

Vaste prijs in combinatie met prestatieovereenkomst
Wij werken hoofdzakelijk op basis van interventies: we komen, analyseren, lossen op en vertrekken. Vooraf maken we een inschatting van de duur (en dus ook kosten) van zo’n interventie en koppelen we daar een prestatieverplichting aan. Dat creëert duidelijkheid en betrokkenheid voor opdrachtgevers om met hen zo snel en zo degelijk mogelijk tastbare resultaten te bewerkstelligen i.p.v. bijvoorbeeld zo lang mogelijk te blijven.

Volstrekt neutraal: het project op #1
Wij werken voor zowel publieke- (RVB, RWS, Amsterdam, Den Haag, Provincie Utrecht, etc.) als voor private partijen (BAM, ISS, Heijmans, Mars, etc.) binnen de bouw/infra en ICT. Onze filosofie is dat datgene wat voor het project het beste werkt, altijd ook het beste voor de opdrachtgevers en opdrachtnemers werkt. Vaak werken we daarom ook voor hen als co-opdrachtgevers van onze interventies in lijn met onze visie. cIn die zin zijn we dan ook volstrekt neutraal ook o.a. via het inzetten (waar nodig) van gerenommeerde wetenschappers/experts vanuit onafhankelijke instituties zoals Nyenrode, Universiteit Tilburg, Erasmus Universiteit, TU Delft, etc.

Meer weten over hoe wij u van dienst kunnen zijn?

Neem contact op