Ontwikkel- & Leertrajecten

Ontwikkel- & Leertrajecten

De activiteiten van het Instituut voor Samenwerking zijn bedoeld voor professionals die (gaan) werken zijn in ‘organisatie overschrijdende’ samenwerkingsprojecten. De programma’s volgen de fasen van ontwikkeling van een samenwerking: van initiatief vanuit bestuur, opzet van de interne organisatie, consultaties/ selecties, keuze contractvorm tot projectrealisatie en -beheer. Als gevolg van onvermijdelijke keuzes en allerhande dynamiek moet samenwerking hierbij intern en extern actief gemanaged worden om voortgang te garanderen en conflicten te voorkomen. Het Instituut richt zich daarbij op professionals die betrokken zijn bij inkoopprocessen, contractmanagement, projectmanagement met andere organisaties en op bestuurders die een visie moeten ontwikkelen op hoe zij binnen hun eigen- en samen met andere organisaties- hun opgaven adequaat gaan realiseren. 

Wetenschap en praktijk gecombineerd
We werken nauw samen met verschillende kennisinstituten (o.a. Nyenrode, TUD, Tilburg University, Erasmus) in combinatie met ervaren professionals uit de praktijk om deelnemers aan onze trajecten aan de hand van wetenschappelijke inzichten en praktijkervaringen, oplossingen en handzame instrumenten voor hun eigen projecten te bieden. 
 
Onze opleidingsfilosofie is gebaseerd op een combinatie van action learning en evidence based learning. Daarbij leren professionals ván en mét elkaar (door bijvoorbeeld ervaringen met elkaar te delen) en van docenten/ wetenschappers (voor inzichten en duiding). Daarmee wordt een effectieve mix gecreëerd tussen praktijk en theorie. Die vaardigheden en inzichten zijn vervolgens voor ieder direct inzetbaar binnen hun eigen organisatie(s) en-projecten.
 
Programma’s
Het Instituut voor Samenwerking biedt de volgende programma’s aan t.b.v. de ontwikkeling van professionals op het gebied van samenwerken tussen organisaties: 

– In de Kernprogramma’s worden successievelijk alle samenwerkingsonderwerpen behandeld die van essentieel belang zijn voor het succes van een project. In deze programma’s wordt thematisch kennis en inzicht aangeboden zoals: samenwerken in prestatiecontracten, contractmanagement, marktconsultaties en -participaties, voorkoming van projecttaaiheid, cultuur/houding/gedrag. Deze programma’s worden ook in-house aangeboden voor eigen personeel (waarbij ingezoomd kan worden op specifieke issues voor betreffende organisatie of project).

– In de Specials wordt dieper ingegaan op onderwerpen die specifiek van aard zijn en gericht zijn op bepaalde doelgroepen en sectoren. Hierbij kan gedacht worden aan het samenwerken in beheer en onderhoud, coalitievorming binnen een specifiek domein, stakeholder management.

– Daarnaast ondersteunen wij samenwerkingsverbanden bij het organiseren van Project Start-Up’s en/of Project Follow-Up’s. Op basis van onze body of knowledge maken we maatprogramma’s die perfect aansluiten bij specifieke project-, organisatie- of samenwerkingen. Deze programma’s worden eveneens in-house aangeboden met de mogelijkheid tot extra accenten voor de doelgroep.
 
Onder “Events” vindt u eveneens een aantal populaire opleidingen van het Instituut voor Samenwerking en de mogelijkheden voor professionals uit uw organisatie daaraan deel te nemen.

Wij nodigen u vooral uit contact met ons op te nemen voor een volledig overzicht van ons curriculum en mogelijkheden d.m.v. interventies/ondersteuning binnen uw project(en).

Info Mogelijkheden