Promotie onderzoek: Hoe samenwerken in dynamiek? Doe mee!

| | |

Met de Vrije Universiteit in Amsterdam doen wij onderzoek naar de manier waarop samenwerking tussen de verschillende partijen in publiek-private projecten vormgegeven wordt. Wij onderzoeken…

De gehele bouwsector is aan verandering onderhevig: nieuwe partijen en technologieën doen hun intrede en er gelden andere, nieuwe spelregels. Opdrachtgevers maken een transitie van bezit naar gebruik en hebben te maken met andere financieringsmodellen en langjarigheid van opgaves. Daardoor moet er steeds meer gedacht worden in scenario’s bij het ontwerpen van oplossingen, ‘lenigheid’ en ‘vlugheid’ moeten inbouwen en van een ‘productfocus’ naar een ‘relatiefocus’ moeten gaan.

Goed samenwerken met betrokken counterpartners in de keten om de opgaves te realiseren in deze complexe omgeving, is dus meer dan ooit een ‘need to have’ vaardigheid. Valkuil hierbij is dat we ‘samenwerking’ vooral kennen en toepassen vanuit de persoonlijke levenssfeer als in vriendschap e.d. Het samenwerken waar we het hier over hebben gaat echter over samenwerken binnen de eigen organisatie en met andere organisaties. Daar spelen andere belangen een rol, zeker in de dynamische omgeving waarin we ons bevinden. Zo kan een bedrijf worden overgenomen, een publieke partij kan te maken krijgen met ander beleid, nieuwe technologieën doen hun intrede: hoe opereren partijen in die context langjarig succesvol samen?

Kennis en ervaringen mobiliseren in de context van ‘samenwerken’

Om kennis en ervaringen te mobiliseren over relevante aspecten om de samenwerking in projecten, zowel intern als over de organisatiegrenzen heen, vorm te kunnen geven verzamelen en operationaliseren wij – PPS Netwerk Nederland – via allerhande activiteiten voortdurend wetenschappelijke inzichten en brengen mensen rond concrete opgaven en projecten daarvoor samen. Zo zijn wij initiatiefnemer/voorzitter van het Nyenrode Executive MBA over ‘samenwerken’; doen wij i.s.m. met BouwRegieNetwerk en TU Delft onderzoek naar ‘succesfactoren van projectmanagent’ en maken wij met de Universiteit van Tilburg een promotieonderzoek medemogelijk naar het verlagen van ‘transactiekosten’ door (meer) te investeren in ‘relationele governance’ om met elkaar relevante kennis en ervaring te delen, kansen te benutten en issues te tackelen.

Samenwerking in publiek-private projecten (PPS)

Met de Vrije Universiteit in Amsterdam doen wij onderzoek naar de manier waarop samenwerking tussen de verschillende partijen in publiek-private projecten vormgegeven wordt. Wij onderzoeken hoe de samenwerking bestendig is/gemaakt kan worden tegen de dynamische omgeving waarin projecten plaatsvinden. Door te kijken naar hoe de contractvorm en organisatiestructuur van een project invloed heeft op het samenwerkingsproces en de flexibiliteit hiervan hopen wij bij te kunnen dragen aan succesvolle samenwerkingen in toekomstige projecten. Bent u vanuit de publieke sector nauw betrokken/betrokken geweest bij de aansturing of het management van een publiek-private samenwerking? Dan willen wij graag met u in gesprek over uw bevindingen in de voorbereidingsfase en de uitvoering van dit project.

[JA – ik wil betrokken worden bij dit onderzoek]