Provincie Friesland helpt Friese bedrijven om het kennisniveau over ESCo’s te vergroten

| |

Provincie streeft naar een pilot waarin drie ESCo’s worden opgezet: voor een zwembad, sporthal en dorpshuis.

De provincie Friesland helpt Friese bedrijven om het kennisniveau over ESCo’s te vergroten. ESCo’s zijn interessant voor beheerders van gebouwen zoals gemeenten, maar ook voor Friese bouw- en installatiebedrijven. Veel gemeenten willen hun gebouwen verduurzamen, waarbij één van de mogelijkheden een ESCo is. Tegelijkertijd is het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed een kans voor het lokale bedrijfsleven.

Momenteel onderzoekt de provincie Friesland de kansen voor ESCo’s (lees meer) en streeft men uiteindelijk naar een pilot waarin drie ESCO’s worden opgezet: voor een zwembad, sporthal en dorpshuis.

Bijeenkomst ‘Naar meer omzet en contracten’

Op 25 maart werd de bijeenkomst ESCo ‘Naar meer omzet en contracten’ door gedeputeerde Hans Konst geopend. De bijeenkomst gaf inzicht in de werking van ESCo’s en EPC’s. Verschillende facetten kwamen aan bod: Wat is een ESCo? Voor wie is een ESCo interessant? Welke voordelen heeft een ESCo? En hoe kun je een ESCo inzetten om een gebouw van energie te voorzien? Welke gemeenten hebben plannen voor het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed? En hoe kunnen Friese bedrijven daar een rol in spelen?

Uit de bijeenkomst kwamen verschillende vragen naar voren:

  • Rol voor de Provincie Friesland om gemeenten in Friesland te informeren over wat een ESCo is en wanneer verduurzaming via een ESCo interessant kan zijn?
  • Behoefte aan juridische kennis. Is deze behoefte in te vullen door de Provincie Friesland?
  • Banken moeten naar ons toekomen c.q. dit gaan faciliteren.
  • Ten aanzien van de financieringsvragen: kleine projecten bundelen?
  • De centrale vraag was hoe pakken we dit gezamenlijk op?

De provincie heeft aangeboden dit met een klein team van enthousiaste installatiebureaus verder te zullen gaan uitwerken. De bijeenkomst was een geslaagde combinatie van informatieverstrekking en interactie met de zaal, waarbij het prettig en belangrijk was dat er ook al gasten bezig waren met ESCo’s, wat e.e.a. nog concreter maakte.

Heeft u vragen over het ESCo- project? Neem dan contact op met:
Edgar van der Staay
e.j.vanderstaay@fryslan.nl
058-2925115