Provincie Noord-Brabant vraagt de markt om duurzame N-weg

| |

Met behulp van BREEAM-NL Infra wil de Provincie de toekomstige aannemer een gegaradandeerde duurzaamheidsprestatie laten leveren

De N279 langs de Zuid-Willemsvaart tussen ‘s-Hertogenbosch en Veghel wordt verbreed. Deze grotendeels provinciale weg verbindt de A2 in Noord-Brabant met de N273 in Limburg en heeft daarmee een belangrijke functie in de regio. Vooral ’s ochtends en ’s avonds kampt het huidige traject (circa 72 km) nu nog met structurele files.

Gebiedsvisie Provincie Noord-Holland

De capaciteitsvergroting van de N279 is onderdeel van de gebiedsvisie van Provincie Noord-Brabant waarin het toekomstperspectief voor de N279 en de randvoorwaarden voor de uitbreiding en inpassing van de N279 zijn beschreven. Door de ombouw van de weg naar een 80 km/u stroomweg met twee rijstroken per richting, moeten kruisingen en toegangswegen worden aangepast. De Provincie heeft advies- en ingenieursbureau Grontmij de opdracht gegeven om dit project voor te bereiden.

Toekomstige aannemer moet meetbare duurzaamheidsprestatie leveren

De voorbereiding omvat het opstellen van een DBm-contract (Design-Build-maintain) en het voorbereiden en begeleiden van de Europese aanbesteding. Opmerkelijk is dat het contract zal worden opgesteld op basis van de BREEAM Infra, een schema waar aan de hand van de duurzaamheidsprestatie van infrastructurele projecten beoordeeld kan worden. Dit betekent dat de toekomstige aannemer van dit project een meetbare duurzaamheidprestatie zal moeten leveren, wat ten goede komt aan de kwaliteit van het project.

Het (concept) beoordelingskader BREEAM-NL Infra omvat 9 categorieën, waaronder bijvoorbeeld “landgebruik en ecologie, inpassing”, “mensen (omwonenden en stakeholders)” of “duurzaam gebruik van de infrastructuur”. Ad van der Velden (Grontmij): “Op deze wijze kunnen we beter inzicht geven in de te verwachten duurzaamheidsprestaties van dit contract. Dit is in infrastructurele projecten nog niet gebruikelijk”. Het contract wordt eind maart 2014 opgeleverd.