Provincie Noord-Holland: “Bij corona helderheid tussen partijen via prioriteiten analyse en handelingskader”

| | |

Onze publicatie met 5 essentiële tips over hoe we met elkaar in ‘coronatijden’ de bouw aan de praat kunnen houden, levert veel reacties op.  Eén…

Onze publicatie met 5 essentiële tips over hoe we met elkaar in ‘coronatijden’ de bouw aan de praat kunnen houden, levert veel reacties op.  Eén daarvan delen we hier. Deze tip is uit een gesprek met Arend van Dijk, Managing Consultant bij APPM en Lindy Molenkamp, Directeur Beheer en Uitvoering en Bon Uijting, Teamsenior Ingenieursdiensten bij Provincie Noord-Holland. 

Foto Arend van Dijk APPM Management consultant
Arend van Dijk

Segment         : Infrastructuur
Organisatie     : Provincie Noord Holland
Toepassing      : Prioriteiten analyse en handelingskaders

“Bij corona helderheid tussen partijen via prioriteiten analyse en handelingskader”

Bij de Provincie Noord Holland is het “C4US team” (waarin de ‘C’ voor corona staat) geformeerd om als organisatie zo goed mogelijk het hoofd aan corona te bieden. Wij spraken met Lindy Molenkamp (Directeur Beheer en Uitvoering), Bon Uijting (Teamsenior Ingenieursdiensten) van de Provincie Noord Holland en Arend van Dijk die vanuit APPM als projectmanager aan het project HOV in ’t Gooi werkt. Samen zijn zij betrokken bij de uitwerking van het C4US team en daarmee de aanpak waarmee de provincie gesteld staat voor alles wat corona brengt. Wij vroegen hen hoe zij in de huidige tijd met de infrastructurele projecten omgaan:

“Nadat duidelijk werd dat corona Nederland had bereikt, zijn wij vanuit de provincie Noord-Holland meteen begonnen met het maken van een prioriteiten analyse. Het is immers niet logisch om je aan een bestaande tijdsplanning te blijven houden als ineens grote gaten in je projectbezetting of -bevoorrading ontstaan. Het is dan zaak om belangrijke projecten doorgang te laten vinden boven minder urgente projecten.

Allereerst is er gekeken wat reële prioriteringscriteria waren. Concreet: hoe steken die projecten af tegen de bedrijfswaarden van de organisatie? Aldus hebben wij binnen 3 dagen ca. 50 projecten geplot tegen de criteria: veiligheid, doorstroming, leefomgeving/hinder, kosten en imago. Zo ontstond een objectief, helder beeld van hoge-, middelhoge- en lage prioriteit projecten. Dit stelt de provincie nu in staat gericht te kiezen indien er sprake is van beperkingen.

Foto Lindy Molenkamp Provincie Noord-Holland
Lindy Molenkamp

Dan zijn er nóg twee zaken belangrijk: vinger aan de pols houden én weten hoe te handelen. Om met dat eerste te beginnen, is iedereen -dus opdrachtgevers en opdrachtnemers- gevraagd om heel kort op de bal te spelen. Hebben we nog de mensen en de spullen om de projecten op fatsoenlijke wijze voort te zetten?  Indien negatief: Wat betekent dat voor onze prioriteitenlijst? Door over en weer eerlijk alle signalen uit te wisselen, kun je actief schuiven met je projecten mocht de situatie daar aanleiding toe geven. Denk aan vragen zoals: ondervindt uw project problemen, welke problemen, wat betekent dit voor je project, hoe mitigeert u de gevolgen, etc. en dat resulteert in groen: (alles in orde, gaat door), oranje (kan het niet meer zelf bolwerken: afschalen of opschalen op basis van de prioriteitenlijst) of rood (integraal stoppen). Deze gegevens worden overigens uitgewisseld met het ministerie van Binnenlandse Zaken die soortgelijke informatie van anderen verzamelt. Elke week krijgen we daar nu een terugkoppeling op waardoor we met elkaar een beeld hebben van de stand van zaken ten aanzien van project, bouwplaats/werkplek, personeel, financiën, etc.

Foto Bon Uijting
Bon Uijting

Vinger aan de pols houden en daarmee weten hoe het met de projecten gaat, is essentieel. Maar daarnaast is het net zo belangrijk met elkaar te weten wat er gaat gebeuren bij ‘vastlopers’. Daarom is er een handelingskader geformuleerd om in die situatie meer duidelijkheid en uniformiteit te hebben. Zo wordt duidelijk wat ‘stoppen’ werkelijk betekent bijvoorbeeld qua contractuele situatie en hoe af- of opschaling van en prioriteren tussen projecten er in de praktijk uitziet. Hier is ook zo adequaat mogelijk over gecommuniceerd om verrassingen e.d. te beperken”.

Vooralsnog blijft de projectenportefeuille goed gevuld en gaat het werk ‘gewoon’ door. Het spreekt voor zich dat daarbij keurig de richtlijn ‘samen veilig werken’ gevolgd wordt. En mocht de situatie verslechteren, dan is de provincie Noord-Holland daar in ieder geval op voorbereid.

Ondanks alle narigheid, zien Lindy, Bon en Arend ook mooie aspecten: “De prioritering geeft veel meer scherpte bij teams en op projecten. Er wordt over en weer tussen partijen minder ‘geneuzeld’. Het gezamenlijke corona-probleem verbroedert onmiskenbaar en creëert meer openheid en betere samenwerking. Dat moeten we na de crisis proberen vast te houden!”

 

Volg gratis het webinar: ‘Houd bouwprojecten in beweging tijdens corona’

Tips van praktijkdeskundigen: Een uitgelezen gelegenheid om uit de eerste hand te ervaren hoe collega’s van u omgaan met corona en met elkaar meteen vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen. 

Onder het motto ‘Houd bouwprojecten in beweging tijdens corona’ hebben we een actielijst met 5 punten geformuleerd die u meteen binnen uw organisatie kunt toepassen. Rond deze punten hebben we experts van o.a. ‘Provincie Noord-Holland, APPM, ProRail, CMS en Waterschap HNK geïnterviewd aan de hand waarvan we een serie artikelen publiceren. De reacties hierop zijn zo positief dat we met hen hebben besloten hier een (gratis) webinar aan te wijden:  donderdag 16 april 11:00 tot 12:00 uur. Een uitgelezen gelegenheid om met deze experts en andere deelnemers ervaringen uit te wisselen.

Programma en Registratie

Vragen en meer informatie

  • Vragen betreffend dit artikel kunnen direct gericht worden aan Arend van Dijk via e-mail: dijk@appm.nl of telefonisch via 06 25 03 69 97
  • Uw overige vragen kunt u richten aan secretariaat@ppsnetwerk.nl

Gerelateerde links