Provincie Zuid-Holland zoekt innovatieve oplossingen voor onderhoud wegdek

| | |

De provincie Zuid-Holland zoekt op dit moment partijen met duurzame en innovatieve oplossingen voor het beheer en onderhoud van wegdekken. De provincie is in een…

De provincie Zuid-Holland zoekt op dit moment partijen met duurzame en innovatieve oplossingen voor het beheer en onderhoud van wegdekken. De provincie is in een aanbesteding op zoek naar een partij die oplossingen aandraagt en gaat uitvoeren.

Het streven is om de totale gebruikskosten (de zogenaamde Total Cost of Ownerschip, TCO) van de fietsinfrastructuur te verlagen, en de veiligheid en beschikbaarheid te verhogen, ook tijdens winterse omstandigheden. Met een pilotproject creëert de provincie ruimte om innovatieve oplossingen toe te passen.

De Snelbinder: pilotproject voor innovatie
De Snelbinder, een fietsverbinding nabij Naaldwijk, is aangewezen als pilotproject om de innovatie te realiseren. De fietsverbinding is momenteel in aanbouw, en heeft een lengte van circa 1 kilometer met 3 opgangen naar een fietsviaduct. Het fietsviaduct wordt over het Vlietpolderplein gerealiseerd.

De fietsverbinding wordt rond de jaarwisseling 2014 / 2015 in gebruik genomen. Daarna wordt de innovatieve oplossing geïntegreerd. Bij het ontwerp van de Snelbinder is rekening gehouden om innovatieve oplossingen in te bouwen in het wegdek.

Energietransitie bij de provincie
Zuid-Holland is de dichtstbevolkte en drukste provincie van Nederland. Om de kwaliteit van de leefomgeving te beschermen en te versterken, is energietransitie een speerpunt in het mobiliteitsbeleid. Met energietransitie wordt beoogd de mobiliteit minder afhankelijk te maken van fossiele brandstoffen. Het opwekken van duurzame energie en het gebruikmaken van restwarmte spelen een belangrijke rol in het energietransitie beleid.

Aanbesteding via Best Value methode
In augustus 2014 start de provincie Zuid-Holland een Openbare Europese aanbesteding om een partij te vinden die het meest geschikt is om de beschreven doelen met betrekking tot TCO en beschikbaarheid en veiligheid van de fietsverbinding te realiseren. In deze aanbesteding kiest de provincie ervoor om het onderscheidend vermogen van partijen aan te spreken door naast prijs een zwaar accent te leggen op kwaliteit. De Best Value methode wordt gebruikt om de meest geschikte partij te selecteren.

Geïnteresseerde partijen kunnen aanbestedingsdocumenten downloaden door zich in te schrijven via https://www.ctmsolution.nl
Voor vragen over de aanbesteding: inkoop@pzh.nl

PPS Netwerk Nederland, 25 juli 2014