Publieke partijen zien PPS steeds meer als de motor voor innovatie

| | |

Publieke organisaties worden in mankracht en expertise steeds kleiner terwijl de opgaven steeds complexer worden. Alles zelf doen ‘werkt’ vaak niet meer en dat betekent…

Publieke organisaties worden in mankracht en expertise steeds kleiner terwijl de opgaven steeds complexer worden. Alles zelf doen ‘werkt’ of kan dan vaak niet meer en dat betekent dat opdrachtgevers anders naar hun opgaven kijken en deze anders moeten gaan organiseren. Dit verklaart waarom verschillende vormen van PPS (Publiek Private Samenwerking) steeds vaker worden toegepast om deze opgaven te realiseren. Voorbeelden zijn de nieuwbouw, renovatie of onderhoud van (maatschappelijk) vastgoed, regionale infrastructuur maar ook energie -en ICT-projecten.

De PPS Praktijkdag van woensdag 10 december 2014 op de Kromhout Kazerne (een PPS gebouw) in Utrecht onderschrijft deze ontwikkeling. Een aantal jaar geleden klein begonnen maar inmiddels uitgegroeid tot een marktplaats waar publieke partijen samen met private spelers hun ervaringen uitwisselen. Dit jaar bestaat de dag uit een plenair ochtenddeel met sprekers als Meindert Smallenbroek (Directeur Bouwen, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), Jasper Wesseling (plv. Directeur-Generaal Bedrijfsleven en Innovatie, Ministerie van Economische Zaken) en Jacqueline Cramer (voorzitter ESCoNetwerk.nl) over visies en ontwikkelingen rondom innovatie via PPS en ESCo’s (Energy Service Company’s).

Tijdens een interactief middaggedeelte, dat bestaat uit workshops en spreekuren gaan publieke en private partijen op bezoek bij ca. 35 projectteams bestaande uit opdrachtgevers en opdrachtnemers die reeds ervaring hebben opgedaan met PPS en ESCo-projecten. Volgens de organisatie zijn er ruim 900 van deze individuele afspraken en/of workshops ingepland. De Praktijkdag 2014, die het gehele congres gedeelte van de Kromhout Kazerne beslaat, was binnen twee weken volgeboekt.

PPS Netwerk Nederland, 2 december 2014