Quick Scan Inmiddels ruim 250 keer aangevraagd! – Regionale opdrachtgevers vragen (deelnemers) PPS Netwerk NL PPS kansen van projecten inzichtelijk te maken

| | |

Regionale opdrachtgevers zoals gemeenten, waterschappen, zorg- en onderwijsinstellingen passen vormen van PPS meer en meer toe op hun huisvesting of infrastructuurprojecten. Voorheen werd PPS vaak…

Regionale opdrachtgevers zoals gemeenten, waterschappen, zorg- en onderwijsinstellingen passen vormen van PPS meer en meer toe op hun huisvesting of infrastructuurprojecten. Voorheen werd PPS vaak werd geassocieerd met DBFMO-contracten en grote Rijksprojecten. Tegenwoordig komen zelfs projecten vanaf 1 miljoen euro al in aanmerking voor PPS vormen zoals DB, DBM, DBMO etc. De voordelen t.o.v. traditionele opgaven zijn inmiddels bekend bij de opdrachtgevers: een hogere kwaliteit binnen beschikbare budget, een betere en heldere risico(ver)deling met marktpartijen, meer focus op eigen kerncompetenties etc. De vraag van opdrachtgevers aan PPS Netwerk Nederland op dit moment is vooral welke vorm van PPS bij het project en de organisatie past een hoe een dergelijk samenwerkingsproces moet worden vormgegeven.

Om opdrachtgevers concreet antwoord en inzicht te geven in bovenstaande vraag, heeft PPS Netwerk Nederland de PPS Quick Scan ontwikkeld. De Quick Scan is kosteloos voor publieke partijen en wordt een op een op locatie met deelnemers van PPS Netwerk Nederland georganiseerd. De Quick Scan is inmiddels ruim 250 aangevraagd.

Hier vindt u een aantal ervaringen van opdrachtgevers met de PPS Quick Scan:

“De Quick Scan heeft ons hele projectteam overtuigd van de meerwaarde van een PPS constructie voor ons project. Het bijbehorende rapport met aanbevelingen en conclusies heeft er toe geleid dat ons PPS voorstel naar de raad toe is aangenomen en dat het project innovatief wordt aanbesteed”.
Projectleider gemeente Haarlemmermeer

“De kennis en ervaring die PPS Netwerk Nederland meebrengt tijdens de Quick Scan workshop is van een hoog niveau en heeft ons geholpen bij het kiezen van de juiste aanbestedingsroute. Uiteindelijk is gekozen voor een DBM-contract voor en het project is inmiddels binnen tijd en budget opgeleverd”.
Juridisch adviseur gemeente Leidschendam-Voorburg

“De experts van PPS Netwerk Nederland weten waar ze het over hebben, ook op het gebied van de huidige ontwikkelingen binnen onderwijs, zorg en cultuur. Wij zijn door de PPS Netwerk Quick Scan ervan overtuigd geraakt dat een geïntegreerd contract voor onze opgave vele voordelen biedt t.o.v. een traditionele aanbesteding Inmiddels is onze MFA via een DBMO-contract gerealiseerd”.
Projectmanager Gemeente Borne

“De Quick Scan maakt procesmatig, financieel en juridisch inzichtelijk wat de PPS (on)mogelijkheden zijn van het project. Uiteindelijk bleek een DBM-contract het beste te passen bij onze opgave en dit contract is ook toegepast”.
Adviseur Inkoop en Financiën, gemeente Veere

“De Quick Scan heeft ons in één middaggedeelte duidelijk gemaakt waar de (on)mogelijkheden liggen van een geïntegreerde contractvorm voor ons project”.
Projectmanager gemeente Amsterdam

Onze conclusie na de workshop is dat een geïntegreerde contractvorm zeer interessant is voor het scholenproject waar wij mee bezig zijn en dat we de nodige kennis en ervaring in huis moeten halen om dit verder handen en voeten te geven
– Projectmanager Gemeente Breda

“De workshop heeft ons doen inzien dat PPS niet alleen maar DBFMO is maar dat er voor elk project, klein of groot, wel een vorm van PPS is”.
Projectdirecteur gemeente Purmerend

“De Quick Scan heeft een belangrijke bijdrage geleverd om onze organisatie op het hetzelfde informatie niveau te krijgen en daarmee een collectief draagvlak te creëren voor het kiezen van de juiste contractvorm”
Huisvestingsadviseur gemeente Zwijndrecht

Bent u als regionale opdrachtgever benieuwd naar welke vorm van PPS het beste bij u eigen project past, stuurt u dan een email naar info@ppsnetwerk.nl o.v.v. Quick Scan PPS Netwerk Nederland

PPS Netwerk Nederland, 1 maart 2016