Radicale verduurzaming negen woonzorgcentra Amstelring

| |

De komende twee jaar worden op maat gemaakte prestatiecontracten uitgewerkt met als ultieme doel ‘Nul op de Meter’.

Zorgverlener Amstelring en het consortium energiebedrijf Eneco, Dura Vermeer en installateur Roodenburg hebben een overeenkomst getekend voor de radicale verduurzaming van het zorgvastgoed van deze zorgverlener. Voor negen woonzorgcentra van Amstelring worden de komende twee jaar op maat gemaakte prestatiecontracten uitgewerkt met als ultieme doel ‘Nul op de Meter’.

De spelregels daarbij zijn zonder investering, met lagere kosten en in goede samenwerking, zodat Amstelring meer tijd en geld kan besteden aan de zorg. Doel is om bewoners en medewerkers nu en in de toekomst te verzekeren van een comfortabele en energiezuinige woon-, zorg- en werkomgeving.

In 2013 onderzocht Amstelring de energiekosten en het energieverbruik en constateerde dat het anders moet. Samen met het vernieuwingsprogramma Energiesprong daagde zij drie consortia uit om in een concurrentiegerichte dialoog integrale, duurzame concepten te ontwikkelen als showcase voor de zorg. Doel is het terugdringen van de totale huisvestingslasten, waarbij Amstelring de besparing wil inzetten ten gunste van de zorg. Het consortium van Eneco, Dura Vermeer en installateur Roodenburg kwam eind vorig jaar met de meest innovatieve oplossing.

Dit consortium combineert energie, onderhoud en duurzame renovatie in een op maat gemaakt ontwerp per locatie. Door de breedte van scope, met onderhoud, implementatie van zowel installatietechniek als bouwkundige maatregelen en het realiseren van duurzame energieopwekking, heeft Amstelring een aanspreekpunt voor alle vastgoedgerelateerde activiteiten. De besparingen wegen op tegen de investering die het consortium doet. Tegelijkertijd garandeert zij de begrote kostenbesparing met behoud van comfort.

Techniek aanvullen met gedrag
De energiemaatregelen en structurele verbeteringen aan de panden zorgen voor een uitstekende basis voor kostenbesparing op energie. De mate waarin wordt bespaard, hangt ook af van hoe bewoners en medewerkers omgaan met energie. In samenwerking met kennisinstellingen ontwikkelt het consortium passende gedragscampagnes, zodat besparing op kosten en energie optimaal kan worden gerealiseerd.

Toekomstbestendig zorgvastgoed
Amstelring ziet dat zorgverlening en vastgoed onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Door deze integraal in de plannen te verwerken, ontstaat perspectief voor de lange termijn waardoor toekomstbestendig zorgvastgoed nu haalbaar word.

Bron: Persbericht Dura Vermeer

ESCoNetwerk.nl, 19 maart 2014