Re-born nieuwe deelnemer PPS Netwerk Nederland

| | |

Re-born, een organisatie die gebouwen en gebieden initieert, ontwikkelt en exploiteert volgens de principes van de circulaire economie, is per oktober 2016 lid van PPS Netwerk…

Re-born, een organisatie die gebouwen en gebieden initieert, ontwikkelt en exploiteert volgens de principes van de circulaire economie, is per oktober 2016 lid van PPS Netwerk Nederland. Re-born zet zich in voor het duurzaam (her)gebruik van de bestaande gebouwde omgeving waarin evolutionair en circulair renoveren steeds belangrijker wordt.

Evolutionair en Circulair
Opdrachtgevers willen zo goed mogelijk inspelen op toekomstige veranderingen en behoeften van gebruikers. Om deze veranderingen te faciliteren, realiseert Re-born gebouwen die evolutionair zijn; gebouwen die kunnen reageren op veranderende behoeften. Daarnaast zijn deze gebouwen circulair; gebouwen kunnen worden hergebruikt, gedemonteerd en gerecycled. De prestaties die de gebouwen vervolgens leveren staan centraal, niet de tijdelijke producten. Re-born werkt voor o.a. opdrachtgevers binnen zorg, onderwijs, cultuur, werken en wonen. 

TU Delft en Stichting Building the Circular Economy
De projecten verbindt Re-born met innovatieve kenniscreatie door hun verbinding met de TU Delft en Stichting Building the Circular Economy, waar wetenschappers, promovendi en studenten onderzoek doen naar evolutionaire, circulaire en ‘zelflerende’ leefomgevingen. Dit alles met als doel een verandering te realiseren, een verandering naar een herboren, leefbare en duurzame gebouwde omgeving.

Ook deelnemer worden van PPS Netwerk Nederland? Stuur een email naar info@ppsnetwerk.nl en vraag ons informatiepakket aan. Klik hier voor een overzicht van de deelnemers

PPS Netwerk Nederland, 4 oktober 2016