Regie Engelse wegen opgepakt door Grontmij: doel meer efficiency en besparingen te realiseren via kennisdeling

| |

Grontmij neemt samen met anderen de regie op zich van een groot plan om het Engelse wegennet op te waarderen. De werkzaamheden voor de verbeteringswerken…

Grontmij neemt samen met anderen de regie op zich van een groot plan om het Engelse wegennet op te waarderen. De werkzaamheden voor de verbeteringswerken ter waarde van 6,4 miljard euro beginnen nog voor de jaarwisseling. Met de inzet van beide regiepartijen dient een grotere efficiëntie te ontstaan en een besparing van kosten en materiaal.

De deal met Grontmij helpt bij het plan van het Engels agentschap voor het hoofdwegennet. Het raamcontract dat daartoe afgesloten is heeft (verspreid over vier jaar) een waarde die kan oplopen tot 638 miljoen euro. Verlenging met twee jaar is een optie. Het agentschap wil dat Grontmij zorgt dat de aannemers en toeleveranciers nauwer gaan samenwerken en kennis delen. Op die wijze moet grotere efficiëntie ontstaan, besparing van kosten optreden en het materiaalgebruik omlaag gebracht worden.

Het agentschap beheert 6900 kilometer aan hoofdwegen in Engeland. Over de verbindingen gaat een derde van alle vervoer en twee derde van alle vervoer van zware goederen. De verbeteringswerken die het agentschap op het oog heeft zijn bedoeld om economische groei teweeg te brengen, de filedruk te verminderen en de veiligheid te verbeteren. De 6,4 miljard die op de plank ligt, is bestemd voor zowel strategische investeringen als voor kleine werken om knelpunten weg te nemen.