Regionale bouw/onderhoudsopgaven: steeds meer integrale contracten

| | |

Regionale opdrachtgevers zoals gemeenten, provincies en onderwijsinstellingen kiezen steeds vaker een integrale contractvorm voor de bouw en onderhoud van gebouwen en wegen. Dan hebben we…

Regionale opdrachtgevers zoals gemeenten, provincies en onderwijsinstellingen kiezen steeds vaker een integrale contractvorm voor de bouw en onderhoud van gebouwen en wegen. Dan hebben we het niet over de meest uitgebreide contractvorm DBFM(O) maar met name tussenvormen zoals EBM, DBM of DBME. Daarin zijn Ontwerp, Bouw of Engineering, Onderhoud en/of Energie in één contract opgenomen en in de markt gezet.

Praktijkvoorbeelden
Enkele recente voorbeelden uit de praktijk zijn: Renovatie ROC Gilde Opleidingen (EBM), Nieuwbouw Hogeschool Utrecht (DBM), Nieuwbouw Technova College Ede (DBM), Nieuwbouw Kindcentrum Nijmegen (DBME), Nieuwbouw Multifunctioneel Kindcentrum Stichtse Vecht (DBM), Woningbouwopgave Morgenstond Den Haag (DBM), Nieuwbouw Zwembad Banakker Etten-Leur (DBME), Nieuwbouw rioolwaterzuiveringsinstallatie Stichtse Rijnlanden (DBM) en Verbreding N279 Noord-Brabant (DBM).

Waarom integraal?
Maar waarom kiezen regionale opdrachtgevers überhaupt voor een integraal contract en wat levert het hen nu op? Regionale opdrachtgevers staan op dit moment voor grote duurzaamheids- en renovatieopgaven voor hun vastgoed en infra-projecten. Daarbij hebben ze te maken met krimpende budgetten, een groter takenpakket en allerlei duurzaamheidsdoelstellingen/ambities. Er is meer vraag naar langjarige integrale dienstverlening (het beschikbaar stellen van een gebouw) i.p.v. een product (het neerzetten van een gebouw). Integrale contracten lenen er zich uitstekend voor om op bovenstaande ontwikkelingen op een slimme en duurzame wijze in te spelen. De focus ligt hierbij op kwaliteit, flexibiliteit, levensduur en prestatieafspraken over een langjarige periode.

Nieuwbouw Hogeschool Utrecht
Hogeschool Utrecht (HU) weet door een integrale aanpak haar huisvestingsportefeuille met ruim 30% terug te brengen van ongeveer 158.000 m2 naar ongeveer 95.800 m2. De kosten die worden bespaard door reductie in vierkante meters, maar ook door duurzame huisvesting, komen ten gunste van het onderwijs en onderzoek. Ruimtes worden beter en flexibel benut en waar het kan gedeeld, ook met partners op het Utrecht Science Park. Marktpartijen zijn hierbij uitgedaagd om flexibele en toekomstgerichte (huisvestings)-oplossingen in te brengen en dat is gelukt. Met de realisatie van het huisvestingsprogramma biedt de HU studenten en medewerkers een kwalitatieve en toekomstbestendige leer- en werkomgeving.

Aandachtspunten
Een integraal contract kan niet altijd en overal. Niet alleen de bouwopgave moet geschikt zijn, ook de organisatie zelf moet klaar zijn voor een integrale opgave. Durven loslaten van niet-kerntaken en langjarige (proces)afspraken maken met een marktpartij vraagt om lef en om vertrouwen. Het bouwproces zelf is niet (meer) zo spannend. Een belangrijk aandachtspunt is om nu ook de projecten aan de achterkant (na gunning en bouw) samen met de opdrachtnemer nog beter te gaan managen.

Op basis van de uitkomsten van de bijeenkomst van 18 januari jl. over integrale contractvormen op decentraal niveau (waar 20 gemeenten bij aanwezig waren waaronder Eindhoven, Amsterdam, Arnhem en Groningen) heeft PPS Netwerk Nederland een top 5 samengesteld met de belangrijkste do’s voor het toepassen en managen van integrale contractvormen op decentraal niveau. De top 5 is:

1.Stel jezelf de vraag: waarom zou ik überhaupt kiezen voor een integrale contractvorm en wat levert het mij op?
2.Als je niet klaar of fit bent voor een integraal contract: doe het niet!
3.Organiseer aan de voorkant (het inrichten van) Samenwerking en bijbehorende (proces) afspraken op lange termijn: 20% is kennis en 80% is houding en gedrag
4.Denk aan de voorkant na over hoe om te gaan met veranderende eisen / wensen en onvoorziene omstandigheden voordat het contract getekend is
5.Maak gebruik van de kennis/ ervaring en beschikbare instrumentaria (bv bij PPS Netwerk NL) om de kansen en issues voor uw opgave en organisatie concreet inzichtelijk te krijgen. Ga dus niet wielen opnieuw uitvinden!

Community of Practice
PPS Netwerk Nederland is nu gevraagd om een Community of Practice (CoP) ‘integrale contracten op decentraal niveau’ op te zetten. Het doel hiervan is om met regionale opdrachtgevers ‘best practices’ uit te wisselen, templates (van voorbereiding t/m aanbesteding) te delen om daarmee de grootste kansen en vastlopers snel op tafel te krijgen.

Wilt u zich als regionale opdrachtgever hierbij aansluiten of meer weten over deze CoP? Neemt u dan contact op met PPS Netwerk Nederland via telefoonnummer 030-3039760 of via de email info@ppsnetwerk.nl o.v.v. CoP integrale contractvormen.

PPS Netwerk Nederland, 16 februari 2017