Regionale opdrachtgevers profiteren van de PPS voordelen voor kleinschalige infrastructuur

| | |

Regionale opdrachtgevers met kleinschalige infrastructuurprojecten, zoals een onderdoorgang onder het spoor, fietssnelweg, (aansluiting op) een provinciale weg en rotondes, kunnen echter wel degelijk gebruik maken…

Rijkswaterstaat past al geruimde tijd geïntegreerde (PPS) contracten (zoals Design Build Maintain en Design Build Finance Maintain) toe voor de nieuwbouw, renovatie en/of het onderhoud van infrastructuurprojecten. Ook steeds meer decentrale overheden zien de voordelen van deze PPS-contracten om daarmee op een slimmere en duurzamere manier hun regionale infrastructuur te realiseren en te onderhouden. Vaak is het wel dat projecten een ‘minimale’ omvang nodig hebben om rendement op te leveren in vergelijking met een traditioneel bouwproces. Dat wordt veroorzaakt door de hoge transactiekosten aan de voorkant, die overigens over de looptijd van het project worden terugverdiend. Dit gegeven wordt vaak door opdrachtgevers met meer kleinschalige projecten als een ‘obstakel’ gezien voor het toepassen van PPS. Daarbij hebben decentrale overheden de laatste jaren ook steeds minder te besteden om ambities op het gebied van leefbaarheid, verkeersveiligheid en bereikbaarheid te realiseren.

PPS en Regionale infrastructuur projecten
Regionale opdrachtgevers met kleinschalige infrastructuurprojecten, zoals een onderdoorgang onder het spoor, fietssnelweg, (aansluiting op) een provinciale weg en rotondes, kunnen echter wel degelijk gebruik maken van de voordelen van PPS. Daarvoor is het noodzakelijk dat de contractstructuur voor kleinere projecten wordt vereenvoudigd, minder partijen betrokken zijn en de proceduretijd wordt ingekort. Dat kan met InfraNext.

Workshop InfraNext- 5 november Provinciehuis Utrecht
Om opdrachtgevers (provincies en gemeenten) met dergelijke projecten te laten profiteren van de voordelen van PPS, organiseert PPS Netwerk Nederland i.s.m. onder andere Remco van Lunteren (gedeputeerde Provincie Utrecht) en Strukton op 5 november van 14.00-17.00 in het Provinciehuis Utrecht speciaal voor deze doelgroep een gratis bijeenkomst waar onder andere InfraNext centraal staat. Deze PPS variant kenmerkt zich door:

– Een korte en efficiënte voorbereidingstijd
– Lage transactiekosten voor de opdrachtgever
– Eén bank verzorgt standaardfinanciering voor alle diensten
– Standaard oplossingen voor veel voorkomende problemen in plaats van unieke ontwerpen en contracten
– Ontwerp en contract zijn vooraf beproefd en goedgekeurd door publieke partijen

Naast een overzicht van de diverse ontwikkelingen van PPS op kleinschalige infrastructuurprojecten wordt er ingegaan op de financierbaarheid, de praktische vertaling van het begrip meerwaarde, procesmanagement en de juridische (aanbestedingstechnische) aspecten van InfraNext. Aan de hand van een casus wordt gezamenlijk gezocht naar een routeplan waarin de verschillende stappen van verkenning, tot aanbesteding en realisatie aan de orde komen. Om de interactie tussen en met de deelnemers te bevorderen gaan we uit van een besloten sessie met groepen van maximaal 15 personen.

Decentrale overheden kunnen zich kosteloos aanmelden door een email te sturen naar info@ppsnetwerk.nl. Vervolgens krijgt u van ons een bevestiging en het programma. Let op er is een beperkte zaalcapaciteit.