Regionale opdrachtgevers zetten PPS actief in voor realisatie duurzame bouwopgaven

| | |

PPS wordt meer en meer omarmd door regionale opdrachtgevers zoals gemeenten, provincies, school –en zorgbestuurders die verantwoordelijk zijn voor de nieuwbouw, renovatie of verduurzaming van…

PPS wordt meer en meer omarmd door regionale opdrachtgevers zoals gemeenten, provincies, school –en zorgbestuurders die verantwoordelijk zijn voor de nieuwbouw, renovatie of verduurzaming van huisvesting of kleinschalige infrastructuur. Recente voorbeelden zijn de nieuwbouw van gemeentehuis Westland, de havenontwikkeling van de gemeente Waalwijk, Kulturhus Stompwijk in Leischendam-Voorburg en het Gelders Huis van de Provincie Gelderland.

Hoewel hier gekozen is voor DBFMO-contracten, zijn er vele tussenvormen. De volledige scope van ontwerp, bouw, onderhoud, exploitatie en financiering -oftewel DBFMO-contracten- (zoals we die vaak zien bij de Rijksoverheid) sluiten namelijk niet altijd aan bij de kleinere projecten (vanaf ±3 miljoen euro) en de behoefte van een regionale opdrachtgever. Inmiddels zijn er tussenvormen (DB, DBM, DBFM, DBME etc.) zodat ook regionale opdrachtgevers met kleinere (ver)bouwprojecten de voordelen van geïntegreerde contracten kunnen benutten. Dit vergt echter wel een gedegen voorbereiding van de opdrachtgever.

De voordelen van geïntegreerde contractvormen
Met een geïntegreerd contract worden verschillende fasen (bijvoorbeeld ontwerp, bouw en realisatie) op elkaar afgestemd om de beste en oplossing tegen de laagste prijs te realiseren bekeken over de hele levensduur van een project. De eindgebruiker staat hierbij centraal. Dit levert zogenaamde synergievoordelen op zoals kostenbesparingen, hogere kwaliteit, meerjarige financiële zekerheid en vergroot de mogelijkheden op innovatieve en duurzame oplossingen. Zo kunnen publieke opdrachtgevers zich richten op hun kerntaken door de realisatie en exploitatie aan marktpartijen over te laten.

Recente voorbeelden
Een aantal recente voorbeelden zijn:

Aanbesteding havenontwikkeling Waalwijk waarbij met een DBFMO-contract de capaciteit en de toegankelijkheid van de haven van Waalwijk wordt vergroot met een nieuwe insteekhaven.

Gunning gemeentehuis Westland waarbij er een nieuw, duurzaam publieks- en bestuurscentrum en een kantoorgebouw voor medewerkers komt die de kwaliteit en efficiency van de dienstverlening vergroot.

Kukturhus Stompwijk waarbij Het Kulturhus voorziet in een centrum voor de dorpsgemeenschap met voorzieningen op het gebied van onderwijs, kinderopvang, welzijn en zorg.

Afweging of Keuze contractvorm
De keuze voor een contractvorm is afhankelijk van verschillende factoren zoals omvang en complexiteit van het project maar ook van de eigen organisatie zelf. Het kiezen van een PPS contractvorm vraagt om een andere manier van organiseren en uitvragen van projecten. Bij de keuze van een contractvorm kunt u verschillende varianten bekijken, van traditioneel tot geïntegreerd (DB, DBM, DBFM etc.) Als u wilt u weten welke contractvorm de meeste meerwaarde oplevert voor uw eigen project, hebben wij daarvoor twee Quick Scans ontwikkeld, de Toolkit PPS Light en PPS4infra.

Gratis Quick Scan om PPS kansen inzichtelijk te maken
Voor het maken van de juiste keuzes en afwegingen voor het kiezen van een PPS zijn er twee instrumenten. Voor maatschappelijk vastgoed projecten kunt u gratis de Toolkit PPS Light aanvragen. Klik daarvoor hier. Voor infrastructuurprojecten kunt u de PPS4Infra aanvragen. Klik daarvoor hier

Overzicht PPS-projecten in Projectendatabase
Een overzicht van de tot nu toe gerealiseerde en lopende regionale PPS-projecten op het gebied van infrastructuur, onderwijs, zorg en gebiedsontwikkeling vindt u in onze projectdatabase. Klik hier voor het overzicht.

PPS Netwerk Nederland, 2 september 2015