Projectomschrijving

De RegioTram moet zorgen voor een beter toegankelijke binnenstad van Groningen en een verbeterde bereikbaarheid van stad en regio. In de regio Groningen wordt een forse mobiliteitsgroei verwacht voor de komende jaren en hiervoor zijn de Gemeente Groningen, de Provincie Groningen en de Regio Groningen-Assen met elkaar op zoek naar een oplossing. De financiering is inmiddels geregeld, voor het project is € 300 mln beschikbaar en gedacht wordt aan spoorverbindingen waar tram en trein gezamenlijk op kunnen rijden. De keuze is gevallen op aanbesteden in een DBFMO-contract (Design, Build, Finance, Maintain en Operate)

Soort

infrastructure

Categorie

DBFMO

Sector

Infrastructuur

Regio

Groningen

Contractwaarde

€ 300 miljoen

Opdrachtgever

Gemeente en de Provincie Groningen en de Regio Groningen – Assen

Welke partijen deden mee in de aanbesteding?

-Poort in Groningen, bestaande uit BAM PPP, Alstom Transport en Connexxion Holding met als belangrijke onderopdrachtnemers BAM Rail en Connexxion Openbaar vervoer
-TramTeam, gevormd door Strukton Integrale projecten, Ballast Nedam Concessies en John Laing Investments met als belangrijke onderopdrachtnemers Strukton Rail, Strukton Civiel, Ballast Nedam en Arriva Openbaar Vervoer

-Consortium Linq (HeijmansMacquarie) bestaande uit Heijmans en Macquarie met als belangrijke onderopdrachtnemers Heijmans Infra geïntegreerde projecten, Heijmans Beton- en Waterbouw en Movares heeft zich in november 2011 teruggetrokken omdat het verwachtte niet tijdig te kunnen beschikken over een vervoerder met de vereiste specialistische deskundigheid en kennis van regionaal vervoer. Het consortium achtte zich daardoor niet in staat om uiteindelijk een concurrerende bieding te doen.

Tenman heeft voor Regiotram de PPC, de marktconsultatie, de procesbegeleiding van de voorbereiding van de aanbesteding en het tendermanagement van de gehele aanbesteding uitgevoerd.

Opmerkingen

Op 3 maart sloot de vooraanmelding van de op 7 december 2010 aangekondigde aanbesteding van het project RegioTram. Op dat moment hadden zich vier consortia aangemeld. Alle vier zijn beoordeeld op basis van vooraf opgestelde criteria: een ‘aanbestedingsleidraad’. Op grond hiervan zijn er drie toegelaten tot de volgende fase van de aanbesteding, de zogenaamde Plan van Aanpakfase.

In de Plan van Aanpakfase moeten de geselecteerde consortia laten zien hoe zij de bouw en de exploitatie van de tramlijnen gaan aanpakken, op grond van een programma van eisen. Daartoe voeren de projectorganisatie en de drie consortia enkele gesprekken. Daarnaast krijgen de consortia de beschikking over alle documenten die tot nu toe zijn vastgesteld door de Gemeente en de Provincie Groningen en de Regio Groningen – Assen.