Rene Duifhuizen (gemeente Nijmegen): “Elke gemeente heeft bestuurlijke en/of politieke trekkers nodig om een PPS project van de grond te krijgen en succesvol te realiseren”

| | |

Rene Duifhuizen (gemeente Nijmegen): “Stadsbrug Nijmegen was voor ons een uitdagend maar ook risicovol project. De gemeente had bijvoorbeeld geen ervaring met DBM-contracten en de…

PPS Netwerk Nederland organiseerde i.s.m. Tenman, de Provincie Noord-Holland en de gemeente Nijmegen tijdens de InterTraffic 2014 RAI Amsterdam op donderdag 27 maart het praktijkseminar over de duurzame en efficiënte aanpak van nieuwbouw, renovatie en onderhoud van regionale infrastructuur via PPS. Praktijkvoorbeelden zoals de nieuwbouw van Stadsburg Nijmegen en het onderhoud van de N201 werden door betrokken praktijkexperts van o.a. Provincie Noord-Holland en de gemeente Nijmegen gepresenteerd.

Rene Duifhuizen (gemeente Nijmegen): “Stadsbrug Nijmegen was voor ons een uitdagend maar ook risicovol project. De gemeente had bijvoorbeeld geen ervaring met DBM-contracten en de concurrentiegerichte dialoog. De realisatie en samenwerking met de markt is daarentegen uiterst succesvol verlopen met name omdat wij in het beginstadium zoveel mogelijk risico’s inzichtelijk hebben gemaakt en goed hebben nagedacht wat wij precies wilden realiseren. Onze risico’s waren bijvoorbeeld politieke koerswijzigingen, geen ervaring met grote infraprojecten en onvoldoende budget voor een duurzame en onderhoudsarme brug. Voor elk te realiseren PPS-project dient er voldoende draagvlak te zijn. Een belangrijke rol in dit project was weggelegd bij onze verantwoordelijke wethouder. Hij heeft van begin af aan geloofd in dit project en dat heeft er voor gezorgd dat het project succesvol is gerealiseerd”.

“Het grootste risico, dat ben je tenslotte zelf. Kijk naar soortgelijke projecten die al zijn gerealiseerd, praat met wethouders en marktpartijen die ervaringen hebben met PPS-projecten en haal de nodige kennis en kunde in huis. Wees bewust van de noodzaak van professioneel opdrachtgeverschap om PPS-projecten succesvol te realiseren. Daarbij is het belangrijk om goed te kijken welke contractsvorm het beste bij het project en organisatie past. Om regie te houden op je beschikbare budget, werk met plafondprijzen en gun op EMVI (Economisch Meest Voordelige Inschrijving). De gemeente Nijmegen heeft waar voor zijn geld gekregen. Het resultaat is dat het project binnen budget en tijd is opgeleverd inclusief gewenste kwaliteit”, aldus Duifhuizen.

Volgens Freya van der Kroef (Tenman) is het belangrijk om van te voren de gezamenlijk doelstellingen te bepalen en na te denken over wie welke risico’s gaat managen tijdens het project. Dat betekent als opdrachtgever ruimte geven aan de markt om met innovatieve oplossingen te komen en niet alles zelf voor te schrijven. Vervolgens kijken naar welke contractvorm (DBM, DBFM etc.) het beste bij het project past.

Chris de Veer (Provincie Noord-Holland): “De onderhoudsopgave is op dit moment vele malen hoger dan de nieuwbouw van regionale infrastructuur. Steeds vaker kiezen regionale opdrachtgevers ervoor om een langdurig onderhoudscontract af te sluiten waardoor je een langjarige relatie met je opdrachtgever kunt opbouwen. Uitgangspunten moeten zijn o.a. sturen op risico’s waarbij duidelijke afspraken worden gemaakt over verdeling en beheersing van risico’s en geef ruimte aan de markt om de nodige innovativiteit en flexibiliteit in je project te stoppen. Om te krijgen wat je wilt en regie te houden op het project moet je proberen zo veel mogelijk op functionele eisen te sturen en te betalen. Dat betekent bijvoorbeeld niet de focus op de te kiezen bouwstoffen of materiaalkeuze maar een veilige weg van A naar B die voldoet aan de wensen en eisen die je vooraf hebt meegegeven. Dit is de kunst van het loslaten”.

Volgens Marco Berkhout worden provincies en gemeenten steeds meer een regie-organisatie i.p.v. alles zelf doen. “Wij geloven in grotere en langjarige geïntegreerde gebiedscontracten om zo efficiënter en kostenbesparender te werken. Wij zien dat de markt in de tussentijd ook steeds professioneler wordt. De tijd waarin tijdens de tenderfase de mooiste plannen werden gepresenteerd en de daadwerkelijke uitvoering van projecten alles behalve mooi was, is gelukkig voorbij”, aldus Berkhout.

PPS Netwerk Nederland, 27 maart 2014