Renovatie en uitbreiding stadion Go Ahaed Eagles begeleid door Kleissen en Partners

| |

Eredivisieclub Go Ahead Eagles gaat het stadion De Adelaarshorst revitaliseren; het betreft zowel een renovatie als een uitbreiding van het gebouw. Kleissen en partners neemt…

Eredivisieclub Go Ahead Eagles gaat het stadion De Adelaarshorst revitaliseren; het betreft zowel een renovatie als een uitbreiding van het gebouw. Kleissen en partners neemt het projectmanagement op zich.

Volgens de voetbalclub voldoet het huidige stadion (De Adelaarshorst) niet meer aan de veiligheidseisen van het KNVB. De Go Ahead Eagles promoveerden vorig seizoen naar de eredivisie en willen dit graag handhaven, maar om betaald voetbal in Deventer een toekomst te garanderen is het volgens de club nodig om het stadion grootscheeps te verbouwen. Om dit te kunnen bekostigen is een lening van 11 miljoen euro verkregen bij de gemeente Deventer.

Projectmanagement
In de zomer van 2014 heeft Go Ahead Kleissen en Partners de opdracht gegeven om een Plan van Aanpak te maken en om de architectenselectie te begeleiden. Aansluitend heeft Go Ahead Eagles gevraagd aan Kleissen om het totale projectmanagement te verzorgen. Kleissen en Partners stuurt de ontwerpende en adviserende partijen aan, bewaakt de overeengekomen kaders weegt de risico’s af en overlegt met de gemeente (over vergunningen, veiligheid e.d.). Zo zorgt het project- en procesmanagementbureau er voor dat het project tot een goed einde wordt gebracht en dat het algehele overzicht goed wordt bewaakt.

Renoveren en uitbreiden
De revitalisering van het voetbalstadion betekent onder andere dat het aantal zitplaatsen wordt vergroot van 8.100 naar 11.250 door het vervangen van tribunes. De commerciële ruimten worden uitgebreid en de logistiek in het stadion wordt verbeterd, net als faciliteiten voor supporters, spelers, technische staf en medewerkers verbeterd zullen worden. Tevens wordt onderzocht of er duurzame energie kan worden opgewekt en of er nog andere gebruiksfuncties mogelijk zijn in/rond het stadion.

Projectplanning
Omdat tijdens het voetbalseizoen niet kan worden gebouwd, wordt het project uitgevoerd in fasen. De bouw van de eerste fase start in het voorjaar van 2015, aan het einde van het voetbalseizoen. Dit betreft vernieuwing van de hoofdtribune en één van de koptribunes. Deze fase is gereed bij aanvang van het voetbalseizoen 2015/2016. Naar verwachting wordt de tweede fase uitgevoerd in eenzelfde periode in de zomerstop van 2016. In die fase worden de overige tribunes vernieuwd.