Projectomschrijving


De Markt in de Gelderse hoofdstad Arnhem is en blijft de uitvalsbasis van de provincie Gelderland. Op dit moment heeft de provincie hier zes gebouwen in gebruik. Dat aantal zal afnemen. De panden kennen al jaren achterstallig onderhoud. De urgentie van de structurele kostenbesparing en de slechte technische staat van het gebouw Rijnstate maken investeringen op de korte termijn voor de revitalisering van de provinciale huisvesting noodzakelijk. Het pand Rijnstate wordt gerevitaliseerd en via nieuwbouw heel zorgvuldig aan het Huis der Provincie vast gebouwd.

Flexibel gebouw, minder medewerkers
In 2015 zal het aantal provincieambtenaren dat er werkt gedaald zijn van 1.400 medewerkers op dit moment naar circa 1.000 in dat jaar. Naast kostenbesparing wil de provincie een flexibele en duurzame werkomgeving creëren, die past bij modern werkgeverschap en die kan differentiëren in het aanbod van de werkplekken. Er wordt rekening gehouden met het krimpen van het aantal ambtenaren enerzijds en de ambities van de provincie anderzijds. De meeste discussie tot op dit moment ging over het vaststellen van de werkplekfactor, welke uiteindelijk op 0,9 werd gezet. De eis was: een gebouw voor 1.000 mensen, plus of min 200. De flexibele indeling van het gebouw draagt bij aan makkelijker verhuur. Ook werd bewust ´door een bril van 2020 naar de organisatie gekeken`. Welke toekomstige maatschappelijke en technologische ontwikkelingen zijn er te verwachten? Hoe verandert een (werk)organisatie? Consortia kunnen een adviserende rol spelen en innovatieve ideeën aandragen.

Besparingen op diensten
Er werden verschillende scenario’s doorberekend, met het oog op de mogelijke toekomstige exploitatie. Bij de uiteindelijke scope van de DBMO-aanbesteding zullen de kosten van facilitaire zaken een belangrijke rol spelen. Duurzaamheid is hoe dan ook een pijler bij de revitalisatie van de bestaande gebouwen. Die moeten naar energieneutraal worden getransformeerd en zo een forse besparing op de totale exploitatie teweegbrengen. Het nieuwe gebouw wordt een stuk compacter, er komt één ingang, afstanden worden kleiner. De dienstverlening zoals receptie, schoonmaak en bewaking kan efficiënter worden ingezet.

Omvang
De indicatieve omvang van het nieuwe gebouw komt op basis van vastgestelde uitgangspunten op circa 16.000 m² bruto vloeroppervlak revitalisatie van de bestaande huisvesting (Huis der Provincie en de Sabelspoort) en circa 13.000 m² bruto vloeroppervlak nieuwbouw inclusief parkeren en beheer en onderhoud van de bestaande parkeergarage Prinsenhof C.

Soort

regional

Categorie

DBMO-contract

Sector

Gemeentelijke huisvesting

Regio

Arnhem

Opdrachtgever

Provincie gelderland

Opdrachtnemer

Domu Nova B.V. (met o.a. VolkerWessels Integraal B.V.)

Contracttype

DBMO

Planning

In februari 2015 vond de contract close plaats en in maart 2015 de financial close.