Rijk en provincie ondertekenen samenwerkingsovereenkomst voor aanleg RijnlandRoute

| | |

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) en gedeputeerde De Bondt hebben op 17 maart 2015 de samenwerkingsovereenkomst RijnlandRoute ondertekend. Na het besluit van Rijk…

Rijk en provincie leggen samen RijnlandRoute aan Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) en gedeputeerde De Bondt hebben op 17 maart 2015 de samenwerkingsovereenkomst RijnlandRoute ondertekend. Na het besluit van Rijk en provincie in december 2014 tot de aanleg van de RijnlandRoute (nieuwe wegverbinding van Katwijk, via de A44, naar de A4 Leiden), is daarmee afgesproken de aanleg en het beheer van de wegverbinding samen met de markt op te pakken.

De Bondt: “Met de ondertekening van de overeenkomst is een volgende stap gezet in de aanleg van de RijnlandRoute. Dat is goed nieuws voor de regio. De RijnlandRoute lost huidige knelpunten op het wegennet op, garandeert de doorstroming in de toekomst en stimuleert de economische groei van Holland Rijnland.”

Beter bereikbaar
Met de samenwerking wordt de Leidse regio en de Duin- en Bollenstreek beter bereikbaar en krijgt de regionale economie een extra zet in de rug. Op verzoek van de provincie neemt Rijkswaterstaat de rol van aanbestedende dienst op zich voor de verbreding van de A4 en de A44, de aanleg van een nieuwe regionale weg met boortunnel tussen de A4 en de A44 en de verlenging van de parallelstructuur van de A4. De nieuwe provinciale weg tussen de A4 en A44 wordt aan Rijkswaterstaat in beheer en onderhoud gegeven. PPSsupport was in het voortraject betrokken bij de RijnlandRoute en adviseerde bij de Public Private Comparator.

Klik hier voor meer informatie

PPS Netwerk Nederland, 17 maart 2015