Projectomschrijving

Aanleiding
Het gebied rondom Utrecht Centraal waar de Knoopkazerne ligt maakt onderdeel uit van het masterplan Utrecht voor de vernieuwing van het centrum (CU 2030). In dit kader hebben Het Directoraat-Generaal Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk (DGOBR) en de Belastingdienst het Rijksvastgoedbedrijf gevraagd de huidige Knoopkazerne aan de Croeselaan te ontwikkelen tot rijkskantoor.

De ontwikkeling van rijkskantoor De Knoop past in het programma ‘Compacte Rijksdienst’ dat sinds 2007 wordt ingezet voor een kleinere en betere overheid. Vanuit het motto ‘efficiënt & aantrekkelijk’ maakt het nieuwe rijkskantoor een forse besparing mogelijk op de kosten van de Rijkshuisvesting door een veel intensievere benutting van de beschikbare ruimte, met bijdetijdse ICT, passende cateringfaciliteiten en een goede beveiliging.

Soort

realestate

Categorie

DBFMO

Sector

Vastgoed

Regio

Utrecht

Opdrachtgever

Directoraat-Generaal Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk (DGOBR) en de Belastingdienst

Opdrachtnemer

Opdrachtnemer is de vennootschap R Creators B.V. met als aandeelhouders Strukton Integrale Projecten (80%) en Facilicom PPS Contracten (20%). De uitvoerende partijen van R Creators zijn Strukton Worksphere, Ballast Nedam en Facilicom Bedrijfsdiensten. Het ontwerp dat het consortium R Creators heeft aangeboden is van de hand van de architecten Cepezed (gebouw), Fokkema en Partners (interieur) en Rijnboutt (stedenbouwkundige inpassing).

Welke partijen deden mee in de aanbesteding

Combinatie: R Creators
Penvoerder: Strukton
Architecten: CePeZed, Rijnboutt
Interieurarchitect: Fokkema & Partners Architecten
Facilitaire dienstverlening: Facilicom Services Group
Bouw: Strukton, Ballast Nedam

Oplevering

IDe ontwikkeling van het gebied vindt plaats in fases. In de eerst periode van 2015 tot 2017 ontwikkelt het Rijksvastgoedbedrijf de bestaande Knoopkazerne tot een modern rijkskantoor.