Rijkswaterstaat gunt eerste ‘natte’ DBFM contract Nieuwe Keersluis Limmel aan Besix

| | |

Rijkswaterstaat gunt de Nieuwe Keersluis Limmel aan Besix. Keersluis Limmel maakt onderdeel uit van het RWS Sluizenprogramma en is het eerste ‘natte’ DBFM contract.

Rijkswaterstaat gunt de Nieuwe Keersluis Limmel aan Besix. Keersluis Limmel maakt onderdeel uit van het Rijkswaterstaat Sluizenprogramma en is het eerste ‘natte’ DBFM contract.

Het consortium bestaat naast Besix Group uit Rebel Valley en als belangrijke onderopdrachtnemer Egemin. Het project Nieuwe Keersluis Limmel is multidisciplinair. De belangrijkste werkzaamheden van het project zijn het ontwerpen en aanleggen van een nieuwe keersluis die geschikt is voor scheepvaartklasse Vb. Evenals het ontwerpen en aanleggen van de dijklichamen, de Kanjelduiker en de nieuwe weginfrastructuur, waaronder een vaste verkeersbrug en fietspaden. Het huidige object en aansluitende dijklichamen dienen tijdens de bouw van de nieuwe sluis in stand gehouden en vervolgens gesloopt te worden. Het onderhoud van de nieuwe sluis tot 2048 maakt ook onderdeel uit van het contract.

De nieuwe keersluis Limmel maakt deel uit van de Maasroute. Het beoogde effect van uitvoering van het project is het opwaarderen van de Maasroute zodat deze een volwaardig onderdeel gaat uitmaken van het internationale vaarwegennet en gaat functioneren als een van de belangrijkste scheepvaartverbindingen binnen Europa. Het Maasrouteprogramma is voor een groot deel gesubsidieerd uit het Trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-T programma). In de zomer van 2015 start de aanleg van het project. En de aanleg van de nieuwe keersluis is in 2018 gereed. Het project wordt gerealiseerd met zo min mogelijk hinder voor de scheepvaart. Rijkswaterstaat heeft potentiële opdrachtnemers de afgelopen periode uitgedaagd om invulling te geven aan het beheersen van een aantal projectspecifieke risico’s, waaronder het minimaliseren van hinder voor de scheepvaart en omgeving. Daarnaast was er aandacht voor duurzaamheid.

Rijkswaterstaat en PPS Netwerk Nederland, 12 december 2014