Rijkswaterstaat werkt samen met Arcadis aan ecologisch herstel Maas

| | |

Advies- en ingenieursorganisatie Arcadis heeft van Rijkswaterstaat de opdracht gekregen om de resterende opgave voor het ecologisch herstel van de Maas tot en met 2027…

Advies- en ingenieursorganisatie Arcadis heeft van Rijkswaterstaat de opdracht gekregen om de resterende opgave voor het ecologisch herstel van de Maas tot en met 2027 uit te werken. De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) tranche 2 en 3 voorziet in een verbetering van de ecologische (water)kwaliteit met als doel het herstel van het leefgebied van planten en dieren die thuishoren in het riviersysteem. Als die soorten terugkeren verbetert de biodiversiteit en kan het ecosysteem beter tegen een stootje.

Arcadis werkt de komende vijf tot zeven jaar aan plannen voor de Maas vanaf Eijsden waar zij Nederland binnenstroomt tot aan de A27. De scope van de opdracht omvat onder meer het natuurvriendelijk herinrichten van oevers en beekmondingen, het aanleggen van ondiepe geulen en het verlagen van uiterwaarden. Arcadis tekent voor het ontwerp van al deze maatregelen, het omgevingsmanagement en het maken en in de markt zetten van contracten voor aannemers.

“Dit is een hele forse opgave met als doel om de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren”, zegt Harm Albert Zanting, divisiedirecteur Water & Milieu van Arcadis. “Ik ben er heel trots op dat wij deze mooie klus hebben weten te verwerven. Onze mensen werken de komende jaren nauw samen met opdrachtgever, omgeving en natuurlijk ook met elkaar om dit zo mooi en goed mogelijk te doen. Met dit type opdrachten kunnen wij onze kernwaarde ‘Improving quality of life’ ook echt inhoud geven.”

Bron: Arcadis