Projectomschrijving

De renovatie van deze onderwijsinstelling kan gezien worden als een van de meest innovatieve en duurzame renovatieprojecten van Nederland. Dit is vanwege de implementatie van het circulair bouwen waardoor een groot gedeelte van het oude gebouw wordt hergebruikt en er minimale nieuwe componenten en elementen aan het project hoeven toegevoegd te worden. Door het circulair bouwen daadwerkelijk in het ontwerp mee te nemen zijn de kosten per m2 twee maal minder geworden dan als het project nieuw zou worden gebouwd Een ander opvallende eigenschap van het project is de zeer korte realisatiefase. In maar liefst tien weken wordt het gerenoveerde gebouw opgeleverd waarvan een groot gedeelte van de bouw in de schoolvakantie plaats vindt waardoor minimale overlast plaats vindt voor de studenten. Best Value (Procurement) Er is gekozen voor de aanbestedingsmethode Best Value (Procurement) i.s.m. Het NIC. Hiermee wordt enorme transparantie, sneller budgetzekerheid en een integrale benadering verkregen om te komen tot de beste oplossingen voor het onderwijs. Een bijkomend voordeel van het aanbesteden met de methodiek van Best Value is dat de aanbestedende dienst meer kennis vergaart doordat de deskundige opdrachtnemers hun beoogde aanpak van het project en daarmee samenhangende voordelen deelt. Dit in tegenstelling tot het traditionele aanbesteden, waarbij een lijst van eisen en wensen wordt opgesteld door de aanbestedende dienst zelf. De inkopers van de aanbestedende dienst profiteren hiervan en doen er veel kennis mee op.

Soort

regional

Categorie

EBM

Sector

Onderwijshuisvesting

Regio

Venlo

Regio

Venlo

Opdrachtgever

ROC Gilde Opleidingen

Opdrachtnemer

BAM/ Global architecture

Contractduur

15 jaar

Planning en oplevering

Het gebouw is in september 2015 in gebruik genomen

Meer informatie

Klik hier voor meer informatie