Projectomschrijving

PMZ had tot doel een gegarandeerde doorstroming binnen milieurandvoorwaarden te realiseren, met name voor het lange afstandsverkeer, op de verbinding over de weg tussen de mainports van Rotterdam en Antwerpen, in relatie met de ontwikkeling van verbonden leeofomgeving in de corridor. Tegenwoordig is dit opgegaaan in Randstad Urgent.

Randstad Urgent
Met Randstad Urgent zetten kabinet, provincies, gemeenten en stadsregio’s samen de schouders eronder om de problemen in de Randstad aan te pakken. Knopen doorhakken en besluiten nemen, daar gaat het om. Zo moet de Randstad weer internationaal een economisch sterke regio worden, waar het aantrekkelijk is om te wonen, te werken en te leven. Wat goed is voor de Randstad, is goed voor Nederland. Daarom: sterke Randstad, sterk Nederland.

Er zijn bestuurlijke afspraken gemaakt voor ruim 30 projecten. Een daarvan is Rotterdam Vooruit. Minister van Verkeer en Waterstaat Camiel Eurlings was de verantwoordelijk programmaminister van Randstad Urgent, inmiddels is dat Melanie Schultz van Haegen. Tegelijk vormt hij samen met Hans Vervat, Wethouder Economie, Verkeer en Vervoer voor de gemeente Rotterdam en portefeuillehouder Verkeer en Vervoer voor stadsregio Rotterdam, het bestuurlijke duo dat verantwoordelijk is voor tijdige realisatie van de plannen en besluiten.

Soort

infrastructure

Categorie

Voormalig PMZ (Project Mainportcorridor Zuid)

Sector

Infrastructuur en gebiedsontwikkeling

Regio

Rotterdam-Antwerpen

Contractwaarde

Per 1 januari 2009 is dit project opgegaan in het Randstad Urgent project ‘Rotteram Vooruit’ .

Opdrachtgever

 De projectorganisatie Rotterdam Vooruit werkt in opdracht van haar vier opdrachtgevers aan de bereikbaarheid van de regio Rotterdam en is onderdeel van het programma Randstad Urgent.

– Ministerie van Infrastructuur en Milieu
– Provincie Zuid-Holland
– Stadsregio Rotterdam
– Gemeente Rotterdam

Opdrachtnemer

Betrokken partijen tijdens marktconsultatie Tweede Fase 2007

TRAffic partners: ABL2, Ballast Nedam Concessies i.s.m. TCN Property Projects
First STEP Partnership: Strukton Integrale Projecten, TNO en het Franse Egis Projects
ARCADIS
Delta Greenway: AM, BAM, Royal Haskoning en Siemens
Delta Netwerk: Brisa, Movenience, Vialis
OVG Infrastructure Development 
VINCI Concessions

Opmerkingen

PMZ gaat niet alleen over de realisatie van een enkel infrastructureel project, maar betreft de exploitatie van de bereikbaarheid in de corridor- met het accent op vrachtvervoer- en de blauwe, groene en rode ontwikkeling van verbonden gebieden.

Websites(s)

Rotterdam Vooruit

Klik hier voor het video-interview met vml. projectdirecteur PMZ Huub van Zwam.