Projectomschrijving


ESCo: Duurzaam vastgoedbeheer via een prestatiecontract
Veel vastgoedeigenaren, zoals gemeenten, onderzoeken mogelijkheden om budgetneutraal hun vastgoed te verduurzamen en de kwaliteit ervan te verbeteren, liefst tegen lagere onderhoudskosten. Publiek Private Samenwerkingsconstructies lenen zich voor een slimme en duurzame manier investeren in (ver)nieuwbouw projecten, waarbij wordt gekeken naar kostenbesparing over de levensduur. Een vorm van Publiek Private Samenwerking, Energy Service Companies (ESCo’s) zijn in navolging van het buitenland nu ook in Nederland begonnen aan een opmars. ESCo-partijen stellen vastgoedeigenaren zoals gemeenten in staat gebouwen budgetneutraal te verduurzamen. De basis voor een samenwerking met een ESCo vormt een langjarig prestatiecontract met afspraken over te leveren prestaties op het gebied van energiebesparing, maar bijvoorbeeld ook onderhoud en beheer van een of meer gebouwen. Ook verbetering van het binnenklimaat en (brand)veiligheid kan deel uitmaken van de overeenkomst. De ESCo dient een plan in met besparende maatregelen, draagt zorg voor uitvoering van deze maatregelen en geeft garantie op de energiekostenbesparing en het onderhoud. Een derde partij draagt zorg voor de financiering van de initiële kosten. Uitgangspunt is dat de gegarandeerde verlaging van de energielasten de investering in energiebesparende maatregelen, inclusief financiering en onderhoud daarvan dekt. Deze betere kwaliteit en de hogere energieprestatie kost de opdrachtgever dus niets extra’s en betekent een win-winsituatie voor de ESCo en de vastgoedeigenaar.

Praktijkvoorbeeld gemeente Rotterdam
Het gemeentelijk vastgoed van Rotterdam is ondergebracht bij Stadsontwikkeling. De gebouwen variëren van sporthallen, scholen, kantoren, theaters tot zwembaden. Om de komende jaren de panden te verduurzamen en het energieverbruik en de CO2-uitstoot sterk te verminderen, is het programma ‘Rotterdamse Groene Gebouwen’ gestart.

In het programma ‘Rotterdamse Groene Gebouwen’ wordt clustergewijs het eigen vastgoed van de gemeente Rotterdam duurzamer gemaakt door energie- en waterbesparende maatregelen te treffen. Daarnaast besteedt de gemeente het beheer en onderhoud van de gebouwen uit. Zo wordt energiereductie gerealiseerd, wordt Stadsontwikkeling in zijn beheers- en onderhoudstaken ontzorgd en professionaliseert de gemeente haar vastgoedorganisatie. Het programma zorgt direct voor een conditie- en kwaliteitsverbetering van de gebouwen en installaties. De Rotterdamse zwembaden zijn binnen het Rotterdams vastgoed grote energieverbruikers. Deze gebouwen zijn dan ook de eerste pilot van het programma.

Soort

regional

Categorie

ESCo

Sector

Maatschappelijk Vastgoed

Regio

Rotterdam

Opdrachtgever

Gemeente Rotterdam

Opdrachtnemer

Strukton

Oplevering

In maart 2010 startte de aanbesteding en op 15 juni 2012 werden drie partijen geselecteerd.
Op 7 april 2011 is Rotterdam gestart met het verduurzamen van 9 gemeentelijke zwembaden.

Opmerkingen

Strukton garandeert een besparing van 34% op de energiekosten en een reductie van 15% op de totale onderhoudskosten, dat neerkomt op 1,1 miljoen euro. Dit alles is vastgelegd in een 10-jarig contract en wordt uitgevoerd zonder aanvullende investeringen door de gemeente Rotterdam die eigenaar is van de zwembaden. Juist deze combinatie van vergaande energiereductie en verbetering van het binnenklimaat is een geweldige manier om kosten te besparen en betekent een doorbraak in Nederland voor het verduurzamen van gebouwen door de inzet van een ESCo.

Website(s)

Klik hier en hier voor meer informatie

Standaard Onderhoud- en Energieprestatiecontract

Klik hier om het contract te downloaden