Routekaart voor verduurzamen: naar een opbrengstenbron

| | |

Geïntegreerd plan met heldere visie op de bedrijfsvoering voor morgen Er zijn nog maar weinig mensen die twijfelen aan nut en noodzaak van het nemen…

Geïntegreerd plan met heldere visie op de bedrijfsvoering voor morgen

Er zijn nog maar weinig mensen die twijfelen aan nut en noodzaak van het nemen van verduurzamingsmaatregelen. Als vrijwilligheid en intrinsieke motivatie eerst de enige startcriteria waren om stappen op dit gebied te maken, geeft tegenwoordig wet- en regelgeving een additionele, dwingende reden om écht aan het werk te gaan. Misschien mooi zo’n dubbele intrinsieke en wettelijke noodzaak maar volgens Mira Wennekes en Edwin van der Werff van Building for Tomorrow moet je niet alleen vanuit die noodzaak acteren maar vooral vanuit de kansen: “een duurzame bedrijfsvoering heeft alleen maar voordelen ”. We gingen met hen in gesprek.

Van traditioneel verduurzamen naar innovatief verduurzamen

Routekaart naar verduurzaming vastgoed
Foto Hotel Jakarta Amsterdam

“Wij zien dat organisaties verduurzamingsmaatregelen vaak vooral technisch en als kostenpost benaderen. Dat is écht een gemiste kans want hoewel de oplossing vaak in de techniek zit, kunnen de gebruikers -zoals klanten en werknemers- pas het échte verschil maken en bepalen wat het kan opleveren. Dat vereist een andere bril. Verduurzamen is een kans om met elkaar de vraag te stellen waar je samen met je organisatie naar toe wilt.”

Intrinsieke motivatie als driver

“De shift van de meer technische- naar de strategische vraag zien wij in de regel ontstaan vanuit een sterke intrinsieke motivatie om bijvoorbeeld de ervaring van de klant/gebruiker, de omgeving voor de werknemer en de bedrijfsvoering te optimaliseren. Dat lijken soms niet te verenigen doelen of belangen maar zijn juist vaak wél verbindende factoren. Immers, als in een gebouw de werknemers prettig werken omdat de omgeving duurzaam is met een gezond binnenklimaat en optimale inrichting en dito systemen, worden de klanten in de regel ook beter bediend.

Significante verduurzamingsbijvangst: andere rekensommen

“We noemden al eerder dat we een shift maken van lasten naar opbrengsten. We focussen ook op wat naast je energiebesparingen- je positieve effecten zijn in de vorm van lager ziekteverzuim, betere leerprestaties, tevredener gebruikers die weer terugkomen als je de ruimte waarin je je prestaties levert met zorg zijn ingericht. We zeggen bewust ‘ruimte’ want het gaat niet alleen om vierkante meters. Als je namelijk je processen slimmer gaat organiseren houd je vanzelf ruimte over en dat kan zijn fysiek ruimte, dus vierkante meters, maar dat kan ook financiële ruimte of ruimte voor innovatie of ruimte voor persoonlijke ontwikkeling zijn. Overigens is besparing op de vierkante meter natuurlijk sowieso een enorme energiebesparings- en winstpakker. Om deze integrale kijk toe te passen is andermaal een strategische route nodig, al was het alleen maar om budgetten en verantwoordelijkheden die voorheen gescheiden waren nu meer bij elkaar te brengen. Het biedt kansen om als verschillende disciplines met elkaar andere stappen durven zetten en anders gaan denken over doelen, opbrengsten en resultaat”.

Routekaart: van kansen naar realisaties

“Zorg er dus voor dat je met elkaar een ambitie ontwikkeld waar je over -zeg- 10 jaar wilt staan. Wat is de aanleiding daarvoor? Hoe ziet die nieuwe duurzame bedrijfsvoering voor je organisatie er Routekaart naar Energietransitiestraks concreet uit? Waar sta je nu precies? Dus doe een accurate nulmeting. Maak vervolgens een haalbare route naar die einddoelen. Zorg dat voor alle disciplines binnen de organisatie beeldend hun posities en rollen helder en betekenisvol worden. Knip je plan dus op in stappen en vorm een routekaart en profiteer expliciet van allerhande natuurlijke momenten in je bedrijfsvoering om de uitvoering goed behapbaar te maken, resultaten te meten en eventueel bij te sturen. Zorg voor betrokkenheid en focus op de medewerkers en gebruikers en organiseer de goede mensen aan tafel dan is die technische verduurzamingskant straks appeltje-eitje. De behapbaarheid via de duidelijke routekaart en de transparantie brengt in de praktijk bewustwording, focus en groot enthousiasme om samen de beweging naar slimmer en fijner werken mogelijk te maken met verduurzamingsresultaten waar iedereen trots op zal zijn. Uiteraard hebben we onze eigen bedrijfsvoering ook onder de loep genomen de afgelopen jaren. We hebben stappen gezet om deze duurzaam te maken en bewustwording en enthousiasme gecreëerd in ons team. We zijn trots dat we nu, eind 2020, hebben bereikt dat we een CO2 neutrale bedrijfsvoering hebben. We kijken met optimisme naar 2021, om te bezien wat we nog meer kunnen doen.”

 

Edwin van der Werff
Edwin van der Werff

 

Return on investment

Energiebesparing heeft aantoonbare positieve effecten. Een integrale aanpak met een duurzame en gezonde werkomgeving kost geen geld, maar levert geld op! Gezonde werknemers melden zich minder ziek, functioneren beter en zijn productiever. Organisaties trekken makkelijker talent aan en kunnen deze langer behouden. Uit verschillende onderzoeken* over duurzame, gezonde gebouwen en organisaties blijkt dat:

  • Reductie ziekteverzuim 0,5 – 1,5% omlaag gaat
  • Verbetering productiviteit 3 – 15% omhoog gaat
  • Reductie kosten personeelswerving 10 – 50% lager uitvallen

*) onderzoeken in kader van de Well Building standard

 

Foto Mira Wennekes Building for Tomorrow
Mira Wennekes

Tips voor morgen

Do: Bekijk vanuit een integrale visie en benoem kansen die verder gaan dan milieu, maar die ook gezond zijn voor de organisatie. De ambities mogen groot zijn, maar zet deze uit in reële en haalbare doelen en stappen. Zorg voor betrokkenheid, commitment en enthousiasme op alle niveaus in de organisatie. Toon als bestuurders lef, leiderschap en voorbeeldgedrag.

Don’ts: vergeet niet stil te staan bij de bereikte doelen en succesen en geef daarin de betrokken medewerkers de credits!

 

Ons tweede Thuis

Foto ons twee thuisVoor zorginstelling Ons Tweede Thuis hebben we een routekaart opgesteld. De stap naar een duurzame bedrijfsvoering is niet in een dag gezet en vraagt continue aandacht. Verrassend genoeg is onderweg gebleken dat er al meer in beweging is gezet dan van te voren gedacht. Duurzaamheid is voor een zorginstelling als Ons tweede Thuis met als visie een goede werk en leefomgeving een tweede natuur.

 

 

 

 

 

Vragen en meer informatie: