Ruim 40 gasten discussiëren geanimeerd over Sport tijdens eerste BRN Meet-Up

| |

De serie interactieve Meet-Ups die BouwRegieNetwerk organiseert in 2017, is succesvol van start gegaan op donderdag 12 januari 2017 in het Beauforthuis te Zeist, met…

De serie interactieve Meet-Ups die BouwRegieNetwerk organiseert in 2017, is succesvol van start gegaan op donderdag 12 januari 2017 in het Beauforthuis te Zeist, met een geslaagde en geanimeerde bijeenkomst over Sport. Ruim 40 gasten, vanuit onder andere gemeenten (zoals Nieuwegein, Utrecht, Velsen, Leiden en Breda) en sportverenigingen (waaronder Sportcentrum Olympos, Sportcentrum Universiteit Twente en Sport & Welzijn Ridderkerk), kwamen samen om te discussiëren over investeren in en beheren/onderhouden van sportaccommodaties. Peter Ruchti (directeur, draaijer+partners) praatte de middag aan elkaar en begeleidde de inhoudelijke discussie.

Sprekers Berry ten Pas (adviseur sport, draaijer+partners), Marc Vermeeren (projectmanager maatschappelijk vastgoed, Sweco) en Arjen Jansen (project- en omgevingsmanager, Procap) deelden kennis en ervaringen met de zaal en presenteerden de laatste inzichten en ontwikkelingen op sportgebied en diverse routes om rendabel sportvastgoed te realiseren. Er ontspon zich vervolgens een levendige discussie, want de besproken principes zijn in essentie heel logisch, dus waarom gebeurt dit in de praktijk dan niet of te weinig? De correcte uitvoering ervan blijkt dus vaak makkelijker gezegd dan gedaan en de discussie ging verder over hoe men dit in de praktijk dan samen succesvol waar kan maken.

De presentaties zijn na afloop aan de aanwezigen beschikbaar gesteld.

De belangrijkste take-aways van de middag hebben we hieronder op een rij gezet.

  • Investeer in een brede sportinfrastructuur. We bewegen met z’n allen meer dan vroeger en er zijn de laatste jaren veel nieuwe (varianten op) sporten ontstaan, mede dankzij nieuwe technologie. Sport wordt bovendien steeds vaker plaats ongebonden en individueel uitgevoerd. Dat terwijl we toch voornamelijk blijven bouwen voor sociale competitie en de traditionele sporten. Zorg dus dat ook de nieuwere en individuele sporten worden gefaciliteerd en investeer bijvoorbeeld ook in beweegparcours voor hardlopers, fietsers en andere buitensporters.
  • Zet de gebruiker altijd centraal. Begin niet met een Programma van Eisen, maar met een Programma van Bewegen. Bepaal dus eerst het doen en dan pas te stenen, zodat er gebouwd wordt voor de activiteiten die je mogelijk wilt maken. Betrek daarin dan ook gelijk alle betrokken afdelingen binnen de gemeente en haal dus de ‘schotten’ weg in de gemeentelijke organisatie. Kijk tot slot kritisch naar normen. Moet een accommodatie wel echt aan de topsport-eisen voldoen of kan men daarin de eigen normen bepalen, zodat er meer flexibiliteit ontstaat voor de accommodatie?
  • Benut moderne technieken en mogelijkheden. Voor elke sportaccommodatie weer een nieuwe Programma van Eisen opstellen kost onnodig veel geld, waardoor er minder geld beschikbaar blijft voor de inrichting. Maak gebruik van initiatieven zoals een turnkey gymzaal (de Beweegbox is hier een goed voorbeeld van), zodat er slimmer gebouwd en beheerd kan worden.
  • Investeer in de samenwerking tussen eigenaar en exploitant voor het beste resultaat. Vaak is er sprake van gescheiden verantwoordelijkheden en is de eigenaar (meestal de gemeente) een andere partij dan de exploitant (vaak een sportbedrijf of stichting). Breng dit in een zo vroeg mogelijk stadium bij elkaar.

Deze BouwRegieNetwerk Meet-Up is de eerste van hele serie. De Meet-Ups, die elke tweede donderdag van de maand plaatsvinden, zijn interactieve en inspirerende bijeenkomsten waar opdrachtgevers, opdrachtgevers en adviseurs kennis en ervaringen delen rondom uiteenlopende thema’s. Bent u benieuwd naar de volgende Meet-Ups? Houd dan onze website en nieuwsbrief in de gaten!

BouwRegieNetwerk, vrijdag 13 januari 2017