Samen focus op samenwerking als route naar realisatie van duurzame opgaven

| |

Opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouw en infra willen de samenwerken bij grote bouwprojecten steeds slimmer inrichten door het integreren van nieuwe en ‘slimmere’ werkwijzen…

Opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouw en infra willen de samenwerken bij grote bouwprojecten steeds slimmer inrichten door het integreren van nieuwe en ‘slimmere’ werkwijzen en omgangsvormen. Daarvoor hebben Rijkswaterstaat en haar belangrijkste partners reeds de marktvisie gepubliceerd waarin zij zich verbinden aan een aantal algemene uitgangspunten om zaken tussen samenwerkende partners anders te organiseren.

Om de Marktvisie te realiseren spreken Rijkswaterstaat, het Rijksvastgoedbedrijf, PPS Netwerk Nederland (zusterorganisatie van BouwRegieNetwerk) en brancheverenigingen zoals Bouwend Nederland elkaar periodiek aan over het veranderproces. Belangrijke thema’s die de samenwerking in de sector beïnvloeden worden hoog op de agenda gehouden. Denk hierbij aan thema’s zoals risicoverdeling, transactiekosten en informatiedeling: gezamenlijk worden concrete acties in dit kader bepaald en uitgevoerd.

Er is vanuit verschillende hoeken zowel bij opdrachtgevers als opdrachtnemers een sterke behoefte aan een nieuwe realiteit van projectorganisatie die partijen vanwege de relatieve onbekendheid van verduurzamings- en ontwikkelingsopgaven voor uitdagingen stelt. Binnen opgaves is er vaak veel aandacht voor de formele kant. Men beseft echter steeds meer dat er evenveel aandacht besteed zou moeten aan de relationele zijde van de opgave. Want uiteindelijk gaat het succesvol uitrollen van een opgave vooral over de juiste rollen, verhoudingen en gedrag tussen de samenwerkende partners. Hiervoor dient men een transitie te maken van traditioneel naar professioneel opdrachtgever- en opdrachtnemerschap. Vanuit de gedachte om elkaar als opdrachtgever en opdrachtnemer sneller en beter te begrijpen en van elkaar te leren, zijn parallel aan de Marktvisie initiatieven zoals Professionals in PPS in het leven geroepen (klik hier voor meer informatie over dit platform en het aangeboden programma).

Slimmer samenwerken in de praktijk

Zo heeft gemeente Amsterdam onlangs een voorbeeld gesteld door bij het aangaan van een langjarige samenwerking met Sweco-Fugro (een langlopende samenwerkingsovereenkomst voor het verrichten van ingenieursdiensten voor drie grote gebiedsontwikkelingen) de aanpak van de samenwerking zodanig in te richten dat er niet alleen aandacht is voor de techniek, maar dat er een samenwerkingsklimaat gecreëerd wordt waarin civieltechnische advisering, innovatie en kennisontwikkeling elkaar versterken door de partnerschap.

Leestip: In het vakblad Land+Water stond een artikel over dit onderwerp. Het artikel is geschreven door Bart van Oosterhout, projectmanager bij Sweco en Joeri van Egmond, adviseur Systems Engineering en Contracten, ook bij Sweco. Klik hier om het volledige artikel te lezen.

BouwRegieNetwerk 25-07-2017