Samen werken aan de woningmarkt: op weg naar uitvoering van regionale woonagenda’s

| | |

Tot 2040 moeten er naar schatting 1 miljoen woningen in Nederland worden gebouwd. Intussen verandert de samenleving en het woonpanorama sneller dan ooit. Ontwikkelingen zoals vergrijzing,…

Tot 2040 moeten er naar schatting 1 miljoen woningen in Nederland worden gebouwd. Intussen verandert de samenleving en het woonpanorama sneller dan ooit. Ontwikkelingen zoals vergrijzing, de veranderende relatie tussen wonen en zorg, marktwerking, communitywonen, verduurzaming en een groeiend kloof tussen stad en platteland zijn zaken waarvoor beleidsmakers zich geplaatst zien. Kortom, de regionale woonagenda is actueler dan ooit en zal hoog op de agenda staan tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen. 

Het vraagt om een andere aanpak van plannen maken en bouwen en nieuwe rol van opdrachtgeven om hier goed op in te spelen. Maar wat vraagt dit van gemeenten en provincies, hoe gaan nieuwe plannen eruit zien, wat is er voor nodig deze te realiseren en met welke partijen gaat men samenwerken? Op 6 februari 2018 organiseren Twynstra Gudde en Platform31 i.s.m. PPS Netwerk Nederland, BouwregieNetwerk, NEPROM en BPD een werkconferentie om in te gaan op bovenstaande vragen en om de nieuwe gemeentebesturen na de verkiezingen concrete handreikingen te doen over werkbare vormen van samenwerking in de woningbouwproductie. Onder de noemer Leidraad samenwerken in de lokale woningmarkt worden de oplossingen en adviezen aan de nieuwe gemeentebesturen aangeboden.

Deze bijeenkomst is met name bedoeld voor beslissingsnemers uit de volgende doelgroepen: gemeenten, provincies, ontwikkelaars, woningcorporaties en beleggers

Klik hier voor meer informatie over het programma en aanmelding.

PPS Netwerk Nederland, 20 december 2017