Samen Werken aan Vitale Infra-projecten

|

Geregeld lezen we berichten over uit de hand gelopen (grote) infraprojecten. Daarnaast worden deze projecten met de dag complexer, de omgevingsdynamiek steeds groter en de schaarste aan mensen en middelen stijgt. De noodzaak voor…

Geregeld lezen we berichten over uit de hand gelopen (grote) infraprojecten. Daarnaast worden deze projecten met de dag complexer, de omgevingsdynamiek steeds groter en de schaarste aan mensen en middelen stijgt. De noodzaak voor goed projectmanagement neemt dus sterk toe. Daar liggen uitdagingen voor alle opdrachtgevers en hun counterpartners om met elkaar grip op projecten te houden. Opdrachtgevers schakelen daarom projectmanagement bureaus in om die projecten adequaat uit te kunnen rollen. Hoe creëren we samen passende randvoorwaarden voor de ‘ingehuurde kennis en capaciteit’ om aldus maximale maatschappelijke waarde in projecten te creëren? Welke invulling van rollen, relatie en gedragingen tussen samenwerkende partijen optimaliseert de samenwerking voor (meer) projectsucces?

PPS netwerk Nederland (Professioneel Projectmanagement en Samenwerking in bouw en ICT) is gevraagd de Inspiratietafel ‘Samen werken aan Vitale Infra-projecten’ op te zetten opdat omdenkers (opdrachtgevers, opdrachtnemers, stakeholders, themaexperts, adviseurs) actief strategische kennis en praktijkervaringen met elkaar kunnen uitwisselen en elkaar inspireren te komen tot het beste plan voor een duurzame en toekomstbestendige samenwerking bij infra-projecten.

Concreet zal er aandacht besteed worden aan de volgende vraagstukken

  • Uitvragen/selecteren: vraagformulering en toetsing;
  • Professionaliteit OG en ON;
  • Innovatieve contractering: aansturing, voorspelbaarheid en teamsamenstellingen;
  • Risicoverdeling;
  • Een goede afwegingen kunnen maken van ‘zelf doen’ tot ‘uitbesteden’;
  • Samenwerking met stakeholders adequaat organiseren;