Samenwerken in de bouw: Wie neemt de regie?

| |

In de vastgoedwereld van vandaag spelen veel verschillende belangen. Belangen die tegenstrijdig kunnen zijn (of lijken) en dat kan het lastig maken om stappen te…

In de vastgoedwereld van vandaag spelen veel verschillende belangen. Belangen die tegenstrijdig kunnen zijn (of lijken) en dat kan het lastig maken om stappen te zetten met betrekking tot ontwikkelen, bouwen, verbeteren, verduurzamen of exploiteren van vastgoed. Belangrijk is om een échte omslag te maken van traditioneel bouwen en exploiteren naar een andere manier van denken en organiseren. Werken aan een goede strategie is daarbij van onmiskenbaar belang. Maar wie neemt de regie als er meerdere partijen betrokken zijn?

Een mooi voorbeeld van een gebied met verschillende belangen is de Zernike Campus Groningen. Op de campus komen onderwijs, kennis en ondernemerschap samen. Het is een gebied waar wordt samengewerkt door de Gemeente Groningen, de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool Groningen. Op de campus is sprake van een versnipperd eigendom, verschillende exploitaties en ook verschillende belangen bij een ontwikkeling. De gemeente Groningen heeft Grontmij daarom gevraagd om nieuwe exploitatiemodellen te ontwikkelen voor de Zernike Campus met als centrale vraag op welke wijze de exploitatie kan bijdragen aan de ontwikkeling van de campus als geheel. Grontmij neemt in Groningen dus de regie en zal beginnen met inventariseren welke investeringen er nodig zijn. Dit gebeurt op basis van het masterplan van het Rotterdams stedenbouwkundig bureau ‘West 8’.