Samenwerking essentieel bij aanleg en onderhoud A16

| | |

Op 28 november 2016 is de aanbesteding A16 Rotterdam gestart en kunnen geïnteresseerde marktpartijen zich bij Rijkswaterstaat melden. Samenwerking (tijdens de aanbesteding) en kennisdeling zijn…

Op 28 november 2016 is de aanbesteding A16 Rotterdam gestart en kunnen geïnteresseerde marktpartijen zich bij Rijkswaterstaat melden. Samenwerking (tijdens de aanbesteding) en kennisdeling zijn essentiële onderdelen voor het succesvol realiseren en blijven verbeteren van projecten.

De 11 km lange weg verbindt de A16 met de A13 en bevat onder meer een nieuwe tunnel, 5 aansluitingen op het regionale en lokale wegennet en kruist het spoor op 3 plekken. De werkzaamheden vinden plaats in een divers gebied: een recreatiegebied, een weidevogelgebied en langs een vliegveld.

Duurzaamheid
Er wordt groot ingezet op duurzaamheid met zo min mogelijk hinder en zoveel mogelijk respect (1 van de 3 succesfactoren van dit project) voor de omgeving: Tijdens de bouw zal de huidige weg minder beschikbaar zijn voor het wegverkeer. De vertraging die dit oplevert wordt voertuigverliesuren genoemd. Rijkswaterstaat gaat uit van een miljoen voertuigverliesuren. De markt wordt uitgedaagd uit om dit aantal omlaag te brengen met oog op de omgeving.

DBFM-contract
De realisatie van de A16 Rotterdam gebeurt via een zogenoemd DBFM-contract. Dat staat voor Design, Build, Finance and Maintain. Dit betekent dat de aannemer die de klus uiteindelijk gaat klaren, de weg moet ontwerpen, bouwen, het project zelf moet financieren en de weg uiteindelijk 20 jaar lang moet onderhouden. Uiteraard in nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat.

Samenwerking begint al tijdens de aanbesteding
Samenwerking is dan ook een belangrijk thema. Rijkswaterstaat is zich ervan bewust dat er intensief moet worden samengewerkt voor een goed projectresultaat. Samenwerken doe je niet alleen. We hebben elkaar nodig. Rijkswaterstaat daagt marktpartijen uit hier al in de 1e dialoogfase van de aanbesteding, tussen februari en december 2017, concrete invulling aan te geven. De 3 partijen die hier het beste op scoren gaan door naar de 2e fase.

2e fase
In de 2e fase worden de toekomstige werkzaamheden nauwgezet besproken. De marktpartijen schrijven en presenteren dan hun uitwerkte conceptplannen voor de realisatie. Vervolgens start de daadwerkelijke inschrijving. De gegadigden dienen hun definitieve plannen uit de 2e fase in en gaan met elkaar in competitie. De partij die de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) doet, wordt uiteindelijk gekozen om de A16 aan te leggen.

Kennis delen voor continue verbeteren projecten
Voordat het contract met de uitverkoren aannemer in mei 2018 getekend kan worden, staan er gedurende de aanbesteding zeker 60 gesprekken met kandidaten en specialisten gepland. Deze gesprekken dienen om kennis met elkaar te delen en wederzijdse verwachtingen uit te spreken. Van der Voorn: De laatste 5 jaar heeft Rijkswaterstaat veel geleerd van DBFM-contracten. De ervaringen van bijvoorbeeld de A4 Delft-Schiedam en A9 Gaasperdammerweg zijn weer gebruikt in de voorbereiding van het contract. Het zelfde geldt voor de markt. Belangrijk is het (blijven) delen van de kennis bij opdrachtgever en opdrachtnemer, om er voor te zorgen dat we blijven leren en verbeteren.

PPS Netwerk Nederland en Rijkswaterstaat, 10 januari 2017