Samenwerking in de exploitatiefase: wat zijn de geleerde lessen? Praktijkcasus Kromhout Kazerne

| | |

Wat zijn de randvoorwaarden voor een succesvolle samenwerking tussen opdrachtnemer en opdrachtgever tijdens de operationele fase? Kunnen contracten alles regelen of blijft het mensenwerk?Praktijkcasus Kromhout…

Wat zijn de randvoorwaarden voor een succesvolle samenwerking tussen opdrachtnemer en opdrachtgever tijdens de operationele fase? Kunnen contracten alles regelen of blijft het mensenwerk?Praktijkcasus Kromhout Kazerne Utrecht wordt door Komfort Exploitatiemaatschappij en Ministerie van Defensie uitgelegd.