Sietse la Roi (Ananz Ouderenzorg): “PPS zorgt voor meer kwaliteit en flexibiliteit over een langjarige periode”

| | |

Ananz Zorggroep uit Geldrop heeft gekozen om de nieuwbouw voor Ananz Ouderenzorg via een DBM-contract te bouwen waarbij ontwerp, bouw en 15 jaar onderhoud aan…

Ananz Zorggroep uit Geldrop heeft gekozen om de nieuwbouw voor Ananz Ouderenzorg via een DBM-contract te bouwen waarbij ontwerp, bouw en 15 jaar onderhoud aan een marktpartij is gegund. PPS Netwerk Nederland organiseerde op 25 september 2013 i.s.m. Ananz Zorggroep, Het NIC en Weebers Vastgoed Advocaten een praktijkseminar waarin de praktijkcasus van Ananz Ouderenzorg centraal stond. Het seminar was bedoeld voor zorginstellingen die kennis en ervaring willen opdoen van de voordelen van een integrale aanbesteding.

Sietse la Roi (projectmanager Ananz Ouderenzorg): “Een van de belangrijkste redenen dat wij hebben gekozen voor een PPS-contract is dat ontwerp, bouw en ontwerp integraal kan worden uitbesteed aan een opdrachtnemer die hiervoor verantwoordelijk is waardoor wij als zorginstelling ons kunnen richten op het verlenen van zorg. Dit geeft ons als opdrachtgever enorm grip op het project en de bijbehorende kosten over een langjarige periode. Dit in tegenstelling tot traditionele projecten waarbij ontwerp, bouw en onderhoud bij verschillende contractpartners zijn ondergebracht en dus vaak minder goed op elkaar zijn afgestemd.

Wij hebben een collectief en preventief onderhoudscontract van 15 jaar maar het energieverbruik is niet meegenomen. Dat is iets wat wij een volgende keer zeker willen meenemen om over de levensduur van het gebouw nog meer kosten te besparen. Wij hebben als opdrachtgever gemerkt een andere rol te moeten aannemen dan bij een traditionele aanpak. Er is door de PPS route nog meer betrokkenheid bij het project door het levensduurdenken maar tegelijkertijd geef je meer ruimte aan de markt. Het grote voordeel daarvan is dat de risico’s nu worden genomen door de partijen die dat het beste kunnen beheersen en dat wij uiteindelijk een flexibeler en kwalitatiever gebouw krijgen dan via een traditionele route. Het project is binnen budget gebleven en zal naar alles waarschijnlijkheid ook binnen tijd worden opgeleverd.

“Hoewel geen enkel project 100% vlekkeloos verloopt, had een traditionele aanbesteding (waarbij de focus vaak ligt op prijs) van het huisvestingsproject Ananz Ouderenzorg tot minder goed resultaat geleid”, aldus Jelle Wenselaar. “Bij PPS draait het om de vaststelling van welke contractvorm het beste past bij het project én de daarop afgestemde marktbenadering (uitvraag). Daarvoor moet je als opdrachtgever heel goed weten wat je wilt en welke taken en risico’s je zelf wilt nemen en welke je aan de markt overdraagt. Er is niet één vorm van PPS. De te kiezen vorm is afhankelijk van je project en van je eigen organisatie. Het project staat of valt bij professioneel opdrachtgeverschap waarbij de strategische keuzes in het voortraject essentieel zijn om structuur en grip te houden op het proces en een voorwaarde zijn voor het succesvol verlopen van het project.

Volgens Caroline Weebers (Weebers Vastgoedadvocaten) moet de aanbesteding benaderd worden op basis van Best Value Procurement oftewel EMVI (Economisch Meest Voordelige Inschrijving). “Niet alleen de prijs is bepalend, maar juist de kwaliteit/prijs verhouding is doorslaggevend voor welke inschrijving de beste oplossing is. Wat vele publieke opdrachtgevers hindert, is een gebrek aan kennis en onervarenheid met het concept en dat terwijl door innovatief aan te besteden je de creativiteit en innovativiteit van de markt toelaat in het project. Het resultaat is dat de opdrachtgever zich bezig kan houden met haar kerntaken en de markt zorgt voor een optimaal product. De juiste marktpartij, die dit het best kan realiseren, selecteer je juist door het idee achter EMVI toe te passen.”