Sietse la Roi (Projectmanager Nieuwbouw Ananz Ouderenzorg): “Een integrale aanbesteding zorgt voor zekerheid, flexibiliteit en kwaliteit van zorghuisvesting over een langjarige periode”

| | |

Ananz Zorggroep heeft gekozen om de nieuwbouw voor Ananz Ouderenzorg in Geldrop via een DBM-contract te bouwen waarbij ontwerp, bouw en 15 jaar onderhoud aan…

Ananz Zorggroep heeft gekozen om de nieuwbouw voor Ananz Ouderenzorg in Geldrop via een DBM-contract te bouwen waarbij ontwerp, bouw en 15 jaar onderhoud aan een marktpartij is gegund. PPS Netwerk Nederland organiseert op 25 september 2013 een praktijkseminar waarin de praktijkcasus van Ananz Ouderenzorg centraal staat. Het seminar is bedoeld voor zorginstellingen die kennis en ervaring willen opdoen van de voordelen van een integrale aanbesteding.

PPS Netwerk Nederland vroeg in een interview met Sietse la Roi (Projectmanager Nieuwbouw Ananz Ouderenzorg) o.a. waarom Ananz bewust gekozen heeft voor een langjarig contract met de markt terwijl niemand weet hoe de zorgwereld er over 10-15 jaar uitziet.

Sietse la Roi: “Een van de belangrijkste redenen dat wij hebben gekozen voor een PPS-contract is dat ontwerp, bouw en ontwerp integraal kan worden uitbesteed aan een opdrachtnemer die hiervoor verantwoordelijk is waardoor wij als zorginstelling ons kunnen richten op het verlenen van zorg. Een bijkomend voordeel is dat wij tijdens de ontwerpfase al inzicht hebben gekregen in de toekomstige effecten op onderhoud en de onderhoudskosten. Dit in tegenstelling tot traditionele projecten waarbij ontwerp, bouw en onderhoud bij verschillende contractpartners zijn ondergebracht en dus vaak minder goed op elkaar zijn afgestemd. PPS geeft ons als opdrachtgever enorm grip op het project en de bijbehorende kosten over een langjarige periode. Daarbij stimuleert PPS de innovatie van de markt dat ons uiteindelijk een flexibel en duurzaam gebouw oplevert waar wij langjarig optimale zorg in kunnen leveren”.

Klik hier om het interview te bekijken op PPS TV.

Aanmelding seminar 25 september
Directeuren en managers van zorginstellingen kunnen zich gratis aanmelden door een email te sturen naar info@ppsnetwerk.nl o.v.v. PPS in de Zorg. Vervolgens ontvangt u van ons het gedetailleerde programma. Let op het aantal plaatsen is beperkt!