‘Slimme Steden’: Van leegstand naar vitale woon- en werkgebieden via integrale aanpak  – 11 oktober Klokgebouw Eindhoven

| | |

De leegstand van kantoren is voor gemeenten al jaren een probleem. De reden voor leegstand is dat het gebruik van kantoren is veranderd en dat…

De leegstand van kantoren is voor gemeenten al jaren een probleem. De reden voor leegstand is dat het gebruik van kantoren is veranderd en dat andere typen kantoren en locaties aantrekkelijker werden. De leegstand zorgt vervolgens voor een onaantrekkelijk omgeving en heeft een negatieve invloed op de stad. Om dit probleem aan te pakken, kijken steeds meer gemeenten naar duurzame herontwikkeling waarbij gebieden en gebouwen kunnen worden getransformeerd naar kwalitatieve frisse woon/werk gebieden met voorzieningen. Wonen, leisure en werken worden gemengd, zodat er een prettig woon- en leefklimaat ontstaat. Dit komt ten goede aan de aantrekkelijkheid van een stad of regio.

Een mooi voorbeeld is Bergwijkpark Noord, de transformatie van een kantoorlocatie met veel leegstand naar een vitaal en gemengd woongebied met als vliegwiel Campus Diemen Zuid. De gemeente kon die herontwikkeling van Bergwijkpark niet zelfstandig realiseren. De medewerking van marktpartijen was noodzakelijk om op integrale wijze de opgave slimmer, efficiënter en duurzamer te organiseren en uit te voeren.

De faciliterende rol van de gemeente
De rol van de gemeente verschuift steeds meer van alles zelf doen en uitvoeren naar een regie organisatie met een duidelijke faciliterende rol. Zij faciliteert de herontwikkeling door de benodigde juridisch-planologische procedures met de nodige spoed te doorlopen. Daarnaast denkt de gemeente actief mee met het oog op kwaliteit en flexibiliteit. Het kostenverhaal wordt verzekerd met het sluiten van realisatieovereenkomsten voorafgaand aan de juridisch-planologische besluiten die de bouw van woningen en voorzieningen mogelijk maakt.

Praktijkseminar 11 oktober – Klokgebouw Eindhoven
PPS Netwerk Nederland organiseert i.s.m. onder andere de gemeente Diemen, TU Eindhoven en Weebers Vastgoed Advocaten op 11 oktober 2016 (14.00-17.00) in het Klokgebouw Eindhoven een interactief praktijkseminar waar praktijkexperts de kennis en ervaring m.b.t. het organiseren en realiseren van duurzame herontwikkelings -en transformatieopgaven met u delen. Daarbij wordt inzichtelijk gemaakt hoe een gemeente d.m.v. visie, duidelijke kaders en initiatief de kennis uit de markt optimaal kan inzetten om succesvolle herontwikkelingsopgaven te realiseren waarbij veiligheid, bereikbaarheid en duurzaamheid van een stad of regio centraal staat.

Gemeenten kunnen zich gratis aanmelden via laura.vellekoop@ppsnetwerk.nl

Klik hier= voor meer informatie over het programma