SmartGrids: duurzame energie slim afstemmen binnen een gebied

| |

Is uw gebied/wijk klaar voor een duurzame toekomst met scherpe energie-afstemming? Duurzaam omgaan met energie wordt steeds belangrijker in Nederland en kan op verschillende manieren…

Is uw gebied/wijk klaar voor een duurzame toekomst met scherpe energie-afstemming?

Duurzaam omgaan met energie wordt steeds belangrijker in Nederland en kan op verschillende manieren worden bewerkstelligd. Eén van de opties is het installeren van duurzame apparatuur in gebouwen en voorzieningen. Een andere manier, op een grootschaliger niveau, is het reorganiseren van energieverbruik binnen een gebied. Want binnen een gebied of wijk is er voortdurend sprake van vraag en aanbod van energie. Aanbod van energie wordt bovendien vergroot door duurzame lokale energiebronnen zoals zonnepanelen, windmolens en dergelijken. Lokaal opgewekte duurzame energie vraagt om een betere afstemming tussen vraag en aanbod om overschotten niet onbenut te laten en om tekorten te voorkomen. Deze slimme afstemming kan worden bewerkstelligd met een constructie die steeds meer in de belangstelling staat van verschillende gemeenten, woningcorporaties en gebouweigenaren: de zogeheten SmartGrids.

Een SmartGrid is een intelligent energienet voor de afstemming van energie- en warmtestromen. Steeds meer energie in Nederland zal lokaal worden opgewekt en zo wordt in eigen energie voorzien. Bij een SmartGrid wordt er voor gezorgd dat opgewekte energie niet onbenut blijft. Wanneer een huis bijvoorbeeld meer energie produceert dan dat het zelf nodig heeft, dan kan deze extra energie weer worden gebruikt door de buren die op dat moment een elektrische auto willen opladen. Ook kunnen bijvoorbeeld wasmachines zo worden afgesteld, dat ze alleen draaien als er duurzame energie beschikbaar is. Het opslaan van stroom is nog niet goed mogelijk en daarom dient er slim gehandeld te worden om beschikbare duurzame energie optimaal te benutten.

Een gemeente die bovenstaande al heeft omarmd, is de Gemeente Zandvoort. De gemeente heeft het centrum van Zandvoort heringericht en de basis daarvan is het Louis Davids Carré. Binnen dit gebiedsontwikkelingsproject zijn vraag en aanbod van energie economische optimaal op elkaar afgestemd tussen ruim 200 wooneenheden, een school, bibliotheek en retail. Een externe partij (ESCo) investeert hierin en verzorgt na oplevering 30 jaar lang voor het technische, financiële en organisatorische beheer.

Een voorbeeld van één van de maatregelen die is getroffen in Zandvoort is een collectief klimaatsysteem dat is ingesteld voor de centrale regeling van warmte en koude. Het collectieve systeem houdt de gebouwen op de gewenste temperatuur via de leidingnetten in de vloeren. In de winter dienen die als vloerverwarming, terwijl ze in zomer dienen als vloerkoeling. In de zomer wordt de afgevoerde warmte opgeslagen in de bodem van Zandvoort. In de winter gebruikt het systeem de opgeslagen warmte weer om te verwarmen. Met deze slimme warmte/koude opslag (WKO) en warmtepompen, wordt de duurzaamheidsdoelstelling van de Gemeente Zandvoort realiteit.

Seminar + Rondleiding ‘Energie besparen op gebiedsniveau’ – 1 oktober 2014
Bent u geïnteresseerd in het onderwerp van gebiedsontwikkeling en gebieds-ESCo’s? Dan is het (gratis) seminar van ESCoNetwerk op 1 oktober 2014 in Zandvoort wellicht iets voor u. In dit seminar wordt ingegaan op de routes en mogelijkheden die er zijn als het gaat om het slim afstemmen van energie en/of warmte binnen een bepaald gebied. Hoe kan warmte, koude en elektriciteit op de meest duurzame manier worden ingezet? Na afloop van dit seminar weet u meer over de concrete stappen om kansen succesvol gerealiseerd te krijgen.

Klik hier voor meer informatie het seminar op woensdag 1 oktober aanstaande in Zandvoort.