Sportbedrijf Lelystad en Grontmij tekenen contract voor Energy Service Company

| |

Op 7 november 2014 is een ESCo-contract ondertekend door Sportbedrijf Lelystad en Grontmij voor de energievoorziening voor Sportcentrum de Koploper.

Op 7 november 2014 is een ESCo-contract ondertekend door Sportbedrijf Lelystad en Grontmij voor de energievoorziening voor Sportcentrum de Koploper. In mei 2014 werd al een projectontwikkelingsovereenkomst ondertekend door beide partijen om samen een ESCo op te zetten. Vanaf toen is de meest optimale energievoorziening voor de Koploper berekend en bepaald. De energievoorziening van het sportcentrum zal bestaan uit een nieuwe biomassaketel en de bestaande gasketel.

De ambitie van Sportbedrijf Lelystad is vanaf het begin al om het Sportcentrum de Koploper te verduurzamen zonder dat bezoekers extra hoeven te betalen. Het sportcentrum omvat een aantal zwembaden, tennisbanen, squashbanen, een klimhal en kantoren.

ESCo-contract: Sportbedrijf ontzorgd en toch aan het stuur
Grontmij zal de realisatie en exploitatie van de installaties verzorgen op basis van prestatieafspraken en is daarmee het eerste advies- en ingenieursbureau in Nederland dat een ESCo-constructie aangaat met haar klant. Binnen dit ESCo-contract van twaalf jaar (met tussentijdse evaluatie na zes jaar) zal het Sportbedrijf Lelystad volledig ontzorgd worden, maar wel aan het stuur blijven. De afspraken omvatten 100% transparantie tussen beide partijen: alle kosten en besparingen worden in openheid besproken en de risico’s worden gedeeld, waarbij de vergoeding van Grontmij afhankelijk is van de geleverde prestaties. Op die manier wordt het belang van Sportbedrijf Lelystad, gelijk aan het belang van Grontmij. Samen willen de bedrijven de implementatie en exploitatie van het energiesysteem zo optimaal mogelijk verzorgen qua prijs en kwaliteit.

De huidige energiekosten van het Sportbedrijf bedragen ruim 350.00 euro per jaar. Met het nieuwe duurzame energiesysteem en verdere optimalisatie van de huidige binneninstallatie, is er een verwachte besparing op de energiekosten mogelijk van 20% (inclusief beheer en overige exploitatiekosten) en een CO2-reductie van 80%.

Voorbereiding en uitvoering
Alle voorbereidingen voor de energievoorziening zijn getroffen. Liander heeft opdracht gekregen voor de aanpassing van de gasafsluiting. De biomassaketel zal geleverd en gerealiseerd worden door het bedrijf Tubro en de werktuigbouwkundige aanpassingen zullen worden verzorgd door het bedrijf TIBN Beheer en Onderhoud. De bouwkundige aanpassingen, waaronder de realisatie van een ondergrondse kelder, is gegund aan het lokale bouwbedrijf Noordersluis. Tot slot worden de houtchips voor de biomassaketel geleverd vanuit een lokaal depot in Lelystad, door het bedrijf Vagroen. In onderlinge samenwerking met lokale partners onderzoekt Grontmij nog of aanvullende gemeentelijke biomassastromen benut kunnen worden.

Naar verwachting zullen eind december de eerste werkzaamheden voor de duurzame energievoorziening starten. De gehele houtverbrandingsinstallatie zal in het voorjaar van 2015 operationeel zijn.