Projectomschrijving

De nieuwbouw van het sportcomplex te Vianen kent reeds een lange voorgeschiedenis waarin eerdere varianten aan de orde zijn geweest. Het sportcomplex te Vianen wordt gerealiseerd op de locatie “Het Slyk”, nabij het huidige sportcomplex Helsdingen. De directe aanleiding van het project is de noodzaak tot herbouw van het zwembad en de sporthallen vanwege een brand en zal het huidige sportcentrum Helsdingen vervangen. Voor de gemeente Vianen is het van groot belang dat de realisatie en instandhouding plaats kan vinden tegen de laagst mogelijke integrale kosten binnen de door de gemeente gestelde kaders. OLCO heeft meegedaan aan deze aanbesteding op basis van Design, Build, Maintain (DBM) en op basis van TCO (Total Cost of Ownership) en kwaliteit van de aanbieding. Het nieuwe sportcentrum Het sportcentrum heeft een integrale invulling gekregen en door de centrale ligging vlak bij de snelweg, maar ook aangrenzend aan een woonwijk is het goed te bereiken. Het zwemgedeelte bestaat uit een wedstrijdbad (25 bij 15 m¹) en een instructie-/doelgroepenbad (10 bij 15 m¹), beide met een beweegbare bodem. Tevens is een glijbaan opgenomen met een eigen skim-out. Binnen het zwemgedeelte zijn zonnebanken gesitueerd die zowel vanuit de zwemzalen als de centrale ruimte te benaderen zijn. Buiten is een ruime ligweide met een groot terras voor de horeca. Beide kijken mooi weg over de Heldingse Plas, zodat buiten en binnen met elkaar verbonden wordt. De sporthal bestaat uit twee zalen, de ene een wedstrijdhal en de andere een trainingshal, beide (28 bij 44 m¹) en voldoen aan de NOC-NSF eisen. Beide hallen zijn per stuk in twee delen te splitsen, middels trenomat scheidingswand. Daarnaast is een trenomat scheidingswand opgenomen tussen de hallen zodat deze vergroot kan worden tot één grote evenementenhal. Naast de noodzakelijke ruimten als kleedruimten en bergingen, is er ook een tribune voor 150 (wedstrijd) en 50 (training) personen. Als centraal element is een combinatie met de entree, een horecavoorziening gelegen van waaruit men contact heeft met alle publieksfuncties in het gebouw. Door de transparantie op deze laag wordt het sporten ook echt ervaart door haar bezoekers. Als laatste gebouwfunctie is een Dojoruimte van 11 bij 16 m¹ gerealiseerd om de judovereniging te faciliteren. Tevens wordt deze ruimte gebruikt als multifunctionele ruimte en is te betrekken bij de horeca. Het nieuwe sportcentrum is op 23 augustus 2014 officieel open gegaan.Eerst werden de sporthallen in gebruik genomen, gevolgd door het zwembad, de dojo en de horeca.

Soort

regional

Categorie

DBME

Sector

Sporthuisvesting

Regio

Utrecht

Contractwaarde

17 miljoen

Opdrachtgever

Gemeente Vianen

Opdrachtnemer

Aannemer Vaessen

Contractduur

Vanuit de DBM-aanbesteding is OLCO ook verantwoordelijk voor het onderhoud van het sportcomplex voor een periode van 20 jaar. De kwaliteit van het onderhoud wordt gemeten naar aanleiding van NEN 2767 ‘Conditiemeting van bouw- en installatiedelen’. Hiervoor is het conditieniveau gesteld op conditiescore 2, wat inhoud dat het bijna moet voldoen aan nieuwbouw. Dit zorgt ervoor dat het gebouw aan het einde van de 20 jaar onderhoud nog steeds in goede staat is en voldoet aan alle regelgeving. OLCO heeft door het toepassen van milieuvriendelijke en onderhoudsarme materialen deze kosten erg laag kunnen houden.

Het energiemanagement voor de gemeente, bestaat uit het beheer met het accent op optimale afstemming tussen energiebehoefte en energieverbruik, alsmede het treffen van maatregelen om de energiebehoefte zoveel mogelijk te beperken. OLCO is verantwoordelijk gesteld om een gebouw te ontwerpen en realiseren, dat zo efficiënt mogelijk omgaat met energie. De afgegeven energievolumes voor gas, elektra en water voor een periode van 20 jaar worden vooraf opgegeven en jaarlijks beoordeeld of deze ambitie is waar gemaakt.

Welke partijen deden mee in de aanbesteding

Aannemer Vaessen, Slangen + Koenis architecten, het ingenieursbureau Bartels en de installatieadviseur INNAX

Oplevering

Op 15 mei 2014 is het nieuwe sportcentrum opgeleverd en op 30 september vond de officiële opening plaats.