Projectomschrijving

De huidige huisvesting van het huidige stadhuis van de gemeente Den Helder is verouderd, inefficiënt en niet duurzaam. In 2012 en 2013 heeft de gemeenteraad besloten een nieuw stadhuis in het hart van de binnenstad te bouwen. Een duurzaam stadhuis dat bijdraagt aan een beter woon- en leefklimaat in Den Helder en een aantrekkelijk stadshart. De stationslocatie wordt het entree van de stad met een mooi gebouw dat doet herinneren aan het oude stationsgebouw van vroeger.
Het huidige stadhuis zit in een oud verzorgingstehuis. Als de gemeente kiest voor het opknappen van het pand, zullen de jaarlijkse huisvestingslasten zo’n 2,1 mln euro bedragen. De raad heeft besloten dat de nieuwbouw niet meer mag kosten dan deze 2,1 mln euro per jaar.

In 2012 heeft de raad besloten tot het bouwen van een nieuw stadhuis op de stationslocatie. Voorwaarde was een andere financieringsvorm en brede burgerparticipatie. Het college kreeg de opdracht om te onderzoeken of het bestaande postkantoor en het stationsgebouw ingepast kunnen worden in de bouwplannen voor het nieuwe stadhuis. Het collega moest via burgerparticipatie nagaan waar de voorkeur van inwoners van Den Helder naar uitgaat: nieuwbouw of behoud en renovatie van de gebouwen.

In 2013 zijn gedurende een partcipatiecampagne drie varianten getoond waarbij de voorkeur uitging naar complete nieuwbouw. In novemer 2013 besloot de gemeenteraad te kiezen voor de variant van complete nieuwbouw.

Stand van zaken 2015
Inmiddels zijn alle opties nog steeds open en buigt het college zich begin 2015 over de vraag wat er met de gemeentelijke huisvesting moet gebeuren. Alles is nog mogelijk zowel nieuwbouw, verhuizing als het opknappen van de huidige huisvesting.

Soort

regional

Categorie

DBM

Sector

Gemeentelijke huisvesting

Regio

Den Helder

Opdrachtgever

Gemeente Den Helder