Projectomschrijving


Voor het ontwerpen, bouwen en onderhouden (DBM) van het Stadhuiskwartier in Deventer wordt gekozen voor de ‘Economisch Meest Voordelige Inschrijving’ (EMVI). Bij EMVI wordt naast de prijs vooral gekeken naar de (kwalitatieve) criteria, zoals publieksgerichtheid, duurzaamheid en/of projectbeheersing. De aanbestedende dienst is de gemeente Deventer. Voor het onderhouden van de bouwkundige en installatie-onderdelen van zowel de nieuwbouw als de te verduurzamen historische panden wordt een vijftienjarig contract afgesloten. Nieuwbouw en verduurzamen Het werk wordt uitgevoerd in het centrum van de gemeente Deventer. Voor het werk is een definitief ontwerp opgesteld door Neutelings&Riedijk Architecten. Het Stadhuiskwartier is op hoofdlijnen te verdelen in nieuwbouw en verduurzamen. Nieuwbouw •Ondergrondse parkeergarage (ca. 3500 m2 bvo), fietsenstalling, magazijnen en overige technische en facilitaire ruimten. •Het werkgebouw bestaande uit drie lagen, begrensd door de Polstraat, Bursestraat en Assenstraat. •Een entreegebouw op de plek van de voormalige schouwburg, met daarin de toegang tot het Stadhuiskwartier vanaf het Grote Kerkhof, en een tussengebouw dat de verbinding vormt met het werkgebouw; Verduurzamen Het plan omvat de verduurzaming van het historische stadhuis (ca. 2500 m2 bvo) en het Landshuis (ca. 650 m2 bvo). Aansluiting bij omgeving Deventer wil een duurzaam stadskantoor dat de binnenstad zijn levendigheid terug moet geven. Het ontwerp van Neutelings Riedijk Architecten toont een compact gebouw, dat aansluit bij de stedenbouwkundige traditie en de historische omgeving. Het ontwerp sluit aan bij de typische stedenbouwkundige traditie van tuinen en binnenpleinen in Deventer die met elkaar verbonden zijn door paden, gangen en poorten. EMVI Bij geïntegreerde contracten is EMVI de gunningcriteria waar projectdoelen worden vertaald naar heldere criteria en waarbij de opdrachtnemer bij het doen van zijn inschrijving kan scoren. Bij de aanbestedingen wordt in een inschrijvings- en beoordelingsdocument de EMVI-aanpak voor het specifieke project uitgelegd. Dit omvat onder andere de opdrachtgeverdoelstellingen, de criteria waarop deze worden beoordeeld en de maximale (in geld uitgedrukte) waarde die aan deze criteria wordt gehecht. 1 januari 2015 dient het Stadhuiskwartier opgeleverd te worden. De bouwwerkzaamheden waren toendertijd in volle gang. Naar verwachting zou het stadhuiskwartier in juni 2015 opgeleverd worden. Uiteindelijk bleek dit te vroeg te zijn en ging het Stadhuiskwartier op 13 april 2016 officieel open.

Soort

regional

Categorie

EBM

Sector

Gemeentelijke huisvesting

Regio

Deventer

Opdrachtgever

Gemeente Deventer

Planning

Begin 2013 zijn 5 partijen gevraagd een offerte uit te brengen.
1 januari 2015 dient het Stadhuiskwartier opgeleverd te worden.

Website

www.stadhuiskwartierdeventer.nl