Projectomschrijving


Tegelijkertijd met de realisatie van de nieuwbouw van het VMBO Stedelijk College Eindhoven (SCE) zijn het onderhoud en de schoonmaak van het gebouw aanbesteed. Er is een prestatiebestek opgesteld voor het onderhoud tot 20 jaar na oplevering en voor de schoonmaak tot 10 jaar na oplevering. De opdrachtgever is hiermee jaren verzekerd van lage kosten voor onderhoud en schoonmaak binnen de exploitatievergoeding die de school ontvangt.

Duurzaam en goed te exploiteren
Het gebouw is bij aanvang van het schooljaar 2014-2015 in gebruik genomen. Het pand omvat een sportaccommodatie, een groot en licht atrium, speciale praktijklokalen, en praktijkpleinen voor Techniek, Economie en Zorg & Welzijn. Het gebouw is voorzien van vele duurzame maatregelen om een goed binnenklimaat te creëren en het energieverbruik beperkt te houden.

Ontwerpfase
Tijdens de ontwerpfase is in een creatief proces met de opdrachtgever samengewerkt om een goed te exploiteren gebouw te realiseren. Bij de afronding van het Definitief Ontwerp gaf de opdrachtgever aan om zowel het onderhoud voor 20 jaar als de schoonmaak voor 10 jaar tegelijkertijd met de realisatie aan te willen besteden. Het beoogde doel was om bij de aanbesteding een integrale afweging te krijgen tussen stichtingskosten en exploitatiekosten.

Beter gebouw
Naast een mooi gebouw met lage onderhoudskosten heeft het tegelijkertijd aanbesteden van realisatie en exploitatie ook andere voordelen. Doordat de bouwers verantwoordelijk zijn voor het langjarig optimaal functioneren van het gebouw en de installaties, kijken ze veel scherper naar de details en keuze van componenten. Hierdoor krijgt de opdrachtgever aantoonbaar een beter gebouw met minder problemen.

Soort

regional

Categorie

DBMO-contract

Sector

Onderwijshuisvesting

Regio

Eindhoven

Opdrachtgever

Stichting Primair en Voortgezet Onderwijs Zuid-Nederland Eindhoven

Opdrachtnemer

De Bonth van Hulten Nieuwkuijk

Contracttype

DBMO-contract

Contractduur

20 jaar