Steeds meer gemeenten kiezen PPS voor kwaliteits -en duurzaamheids-impuls aan verouderde zwembaden

| | |

Het kwaliteits -en onderhoudsniveau van zwembaden en sportaccommodaties kan bij veel gemeenten worden verbeterd. Het gaat om veelal verouderde en afgeschreven zwembaden die een flinke…

Het kwaliteits -en onderhoudsniveau van zwembaden en sportaccommodaties kan bij veel gemeenten worden verbeterd. Het gaat om veelal verouderde en afgeschreven zwembaden die een flinke kwaliteitsimpuls nodig hebben. Door beperkte overheidsbudgetten vinden grote traditionele renovatie werkzaamheden op dit moment zelden plaats. Steeds meer gemeenten passen geïntegreerde contracten toe voor de realisatie van nieuwe zwembaden. Ook de gemeente Dronten overweegt nu een DBMO-contract voor hun nieuwe zwembad.

Dronten overweegt DBMO-contract
Het oude zwembad Overboord wordt gesloopt en maakt plaats voor een nieuw, compact zwembad achter de huidige locatie. Dit gaat totaal ruim 7,5 miljoen euro kosten. Voor de bouw van het nieuwe zwembad vraagt het college aan de raad een investeringskrediet van 7.582.000 euro beschikbaar te stellen. Voor de realisatie van het nieuwe zwembad wordt overwogen om hiervoor een Design, Build, Maintain, Operate (DBMO)-opdracht in de markt te zetten middels een Europese aanbesteding.

Etten-Leur kies voor DBM-contract
De gemeente Etten-Leur heeft de PPS-vorm Design, Build & Maintain (DBM) inmiddels gekozen voor het nieuw te realiseren zwembad de Banakker. De gemeente heeft daarvoor verschillende aanbestedingsvormen zorgvuldig tegenover elkaar afgewogen en uiteindelijke gekozen voor innovatieve aanbestedingsmethode waarbij ontwerp, bouw en langjarig onderhoud bij de markt wordt neergelegd.
Klik hier voor meer informatie en klik hier voor een overzicht van meer regionale PPS projecten.

Quick Scan PPS en Zwembaden/Sportaccommodaties
Bent u als gemeente op dit moment bezig met plannen voor een nieuw zwembad of sportaccommodatie en benieuwd naar welke geïntegreerde contractvorm voor u de meeste kwaliteit binnen uw beschikbare budget oplevert? Dan kunt u een gratis Quick Scan bij ons aanvragen waarbij u in een daggedeelte inzicht krijgt in hoe de voorbereiding, aanbesteding, realisatie en exploitatie eruit ziet. U kunt hiervoor een email sturen naar info@ppsnetwerk.nl o.v.v. Quick Scan

PPS Netwerk Nederland, 10 november 2016