Steeds meer regionale opdrachtgevers kiezen bewust PPS voor de realisatie van duurzame opgaven

| | |

Regionale opdrachtgevers zoals gemeenten, provincies, school –en zorgbestuurders die verantwoordelijk zijn voor de nieuwbouw, renovatie of verduurzaming van huisvesting of kleinschalige infrastructuur passen PPS-constructies steeds…

Publiek Private Samenwerking (PPS) wordt nog veel geassocieerd met DBFMO (Design Build Finance Maintain Operate). Dat is de meest uitgebreide vorm van PPS die vooral geschikt is voor grote infrastructurele werken en gebouwen en wordt toegepast door het Rijk. Gemeenten, provincies, onderwijsinstellingen, zorginstellingen, woningcorporaties, enz. hebben doorgaans ‘kleinere’ projecten van enkele miljoenen i.p.v. honderden miljoen euro’s. Voor deze organisaties is er goed nieuws. Er blijken ook lichtere varianten van PPS te bestaan die met name voor kleinere middelgrote projecten (vanaf ±1,5 miljoen euro) wél de voordelen van PPS leveren zonder de nadelen van enorme complexiteit, hoge transactiekosten en ellenlange voorbereidingsprocessen.

Inmiddels passen regionale opdrachtgevers zoals gemeenten, provincies, school –en zorgbestuurders die verantwoordelijk zijn voor de nieuwbouw, renovatie of verduurzaming van huisvesting of kleinschalige infrastructuur ook PPS toe waaronder de lichtere varianten zoals DBM, DBFM of DBMO.

Enkele Recente voorbeelden zijn Sportcentrum Tolhuispark (DBMO), Stadskantoor Gemeente Heerlen (DBMO), Kulturhus Stompwijk (DBFMO), Zwembad de Fluit Leidschendam (DBM), nieuwbouw gemeentehuis Westland (DBFMO), havenontwikkeling van de gemeente Waalwijk (DBFM) en het Gelders Huis van de Provincie Gelderland (DBMO).

De voordelen van geïntegreerde contractvormen
Met een geïntegreerd contract worden verschillende fasen (bijvoorbeeld ontwerp, bouw en realisatie) op elkaar afgestemd om de beste en oplossing tegen de laagste prijs te realiseren bekeken over de hele levensduur van een project. De eindgebruiker staat hierbij centraal. Dit levert zogenaamde synergievoordelen op zoals kostenbesparingen, hogere kwaliteit, meerjarige financiële zekerheid en vergroot de mogelijkheden op innovatieve en duurzame oplossingen. Zo kunnen publieke opdrachtgevers zich richten op hun kerntaken door de realisatie en exploitatie aan marktpartijen over te laten. Dit vergt echter wel een gedegen voorbereiding van de opdrachtgever.

Contractvorm bepalen via Toolkit PPS Light
De keuze voor een contractvorm is afhankelijk van verschillende factoren zoals omvang en complexiteit van het project maar ook van de eigen organisatie zelf. Het kiezen van een PPS contractvorm vraagt om een andere manier van organiseren en uitvragen van projecten. Bij de keuze van een contractvorm kunt u verschillende varianten bekijken, van traditioneel tot geïntegreerd (DB, DBM, DBFM etc.) Als u wilt u weten welke contractvorm de meeste meerwaarde oplevert voor uw eigen project, hebben wij daarvoor de Toolkit PPS Light ontwikkeld.

De Toolkit PPS Light kunnen regionale opdrachtgevers kosteloos aanvragen door een email te sturen naar info@ppsnetwerk.nl. Klik hier voor meer informatie.

Expert-meeting: Met andere opdrachtgevers bepalen welke PPS vormen het beste bij middelgrote projecten passen – 13 april 2016 Hogeschool Utrecht

PPS Netwerk Nederland organiseert op woensdag 13 april van 14.00-17.00 bij Hogeschool Utrecht een expert-meeting om met regionale opdrachtgevers te bepalen we welke knoppen welke richting opgedraaid kunnen worden om ook de middelgrote projecten te kunnen laten profiteren van de PPS beloftes. Daarbij gaan we ook bepalen waar valkuilen liggen of –simpelweg- geen PPS kansen (meer) bestaan.

Klik hier= voor het programma en aanmelding