Strategie-sessie: de succesfactoren en aandachtspunten van professionele samenwerking in de praktijk – 20 mei gemeente Eindhoven

| | |

Samenwerken lijkt een kwestie van zo-gezegd-zo-gedaan. Voordat men begint, zijn de verwachtingen vaak hoog gespannen maar de uitvoering in de praktijk blijkt vaak lastiger te…

De nieuwe economie daagt partijen uit om projecten anders en slimmer met elkaar te organiseren. Levensduurdenken, transparantie, vertrouwen, politieke verantwoordelijkheid, van alles zelf doen naar meer regie, een gezamenlijk doel nastreven etc. zijn elementen die hierbij centraal staan. Een goede samenwerking tussen een of meer partijen is daarin essentieel, zeker als daar veel geld mee gemoeid is. Samenwerken lijkt een kwestie van zo-gezegd-zo-gedaan. Voordat men begint, zijn de verwachtingen vaak hoog gespannen maar de uitvoering in de praktijk blijkt vaak lastiger te zijn dan men vooraf had ingeschat.

Het is logisch dat een samenwerking tussen twee partijen niet automatisch gaat, je moet er immers samen aan werken. Om eventuele conflictsituaties te voorkomen, is het van belang is om de verwachtingen van te voren goed te managen en een duidelijke taak, risico -en rolverdeling af te spreken. Bij langjarige samenwerkingen zoals bij PPS-projecten vaak het geval is, is het voortraject essentieel en een intensief proces. Opdrachtgever en opdrachtnemer worden gedwongen diep na te denken over wat en hoe een project moet worden gerealiseerd maar ook hoe de exploitatiefase moet worden uitgevoerd.

Zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers, die momenteel betrokken zijn bij PPS projecten, hebben er belang bij dat de samenwerking verder verbetert waardoor de voordelen van PPS projecten ook daadwerkelijk benut worden.

PPS Netwerk Nederland organiseert dit jaar een aantal strategie-sessies (maximaal 15 personen) voor decentrale overheden waarin wordt ingegaan op hoe invulling geven aan professioneel opdrachtgever -en opdrachtnemerschap, wat de do’s en don’ts zijn van samenwerking in de praktijk, hoe opdrachtgevers via PPS hun projecten kunnen optimaliseren en hoe de voordelen van PPS-projecten ook daadwerkelijk behaald kunnen worden. Decentrale overheden hebben de mogelijkheid om van te voren een eigen casus in te brengen die al dan niet in groepsverband in behandeling kan worden genomen.

De eerste sessie staat gepland in het Stadhuis van de gemeente Eindhoven op dinsdag 20 mei van 14.00-17.00 met praktijkexperts waaronder Andre Salomonson (Partner ResetManagement), Ellen Lastdrager (Partner Twynstra Gudde) en René Bartels (Programmamanager gemeente Eindhoven).

Aanmelden
Deze bijeenkomst is kosteloos en uitsluitend voor decentrale overheden. Let op! het aantal plaatsen is zeer beperkt (maximaal 15 personen). Aanmelden kan door een email te sturen naar info@ppsnetwerk.nl Vervolgens krijgt u van ons een bevestiging en het programma.