Strategiesessie: Verduurzaming Musea

| | |

Om musea verdiepende strategisch kennis te geven en te inspireren in de te nemen (vervolg)stappen om duurzaamheidsambities te realiseren organiseert het BouwRegieNetwerk in 2020 de interactieve…

Praktijkseminar om uw strategie voor de verduurzaming van uw museum scherp te stellen en hier slim invulling aan te geven. De weg naar een duurzaam museum, van strategie tot concrete stappen.

Nederland zet zich meer dan ooit in voor een transitie naar een maatschappelijk verantwoorde en CO2-neutrale economie. Ook de Nederlandse musea zijn actief met het thema en nemen stappen naar een meer duurzame bedrijfsvoering. Voor musea die hier strategisch en tactisch slim invulling aan geven, biedt verduurzaming kansen. Dit vraagt om een goed plan en motivatie om stappen te zetten.

Om musea verdiepende strategisch kennis te geven en te inspireren in de te nemen (vervolg)stappen om duurzaamheidsambities te realiseren organiseert het BouwRegieNetwerk op 27 oktober 2020 de interactieve strategiesessie: ‘Verduurzaming Musea: van strategie tot concrete stappen’.

De sessie wordt organiseerd in samenwerking met Science Museum Nemo, het Rijksmuseum, Building For Tomorrow, PPS Netwerk Nederland en Royal HaskoningDHV. Het doel van de sessie is om u aan de hand van vooraanstaande cases te inspireren opdat u de juiste strategische stappen kunt zetten in de (verdere) verduurzaming van uw museum. De vraag die hierbij centraal zal staan is: “hoe kunnen duurzaamheidsambities gerealiseerd worden met een haalbaar strategisch plan?”

Vragen die beantwoord zullen worden zijn ondermeer: 
  • Hoe bepaal je de strategische doelen en wat betekenen deze voor de bedrijfsvoering?
  • Welke valkuilen kun je tegenkomen, welke kansen zijn er en wie heb je nodig?
  • Hoe creëer je draagvlak onder stakeholders en bereidheid tot investering?
  • Wat doet aandacht voor duurzaamheid met de beleving van de bezoekers en je medewerkers?
  • Welke kruisbestuivingen zijn mogelijk met andere organisaties?
  • Wat kan de museumwereld leren van andere sectoren?
        Met diverse praktijkcases o.a.: het Rijksmuseum en Science Museum NEMO

Programma en aanmelding